Αρχική Συναξάρι 1ης Φεβρουαρίου Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΒΗΡΟΥ

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΒΗΡΟΥ