Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας e-mail στην διεύθυνση: info@poimin.gr

Οι εκκλησιαστικές ανακοινώσεις να αποστέλλονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: poimin.gr@gmail.com