Αρχική Συναξάρι 1ης Φεβρουαρίου Ο ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ο ΕΝ ΓΑΛΑΤΙΑ

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ο ΕΝ ΓΑΛΑΤΙΑ