Αρχική Συναξάρι 1ης Φεβρουαρίου Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΝΑΥΠΛΙΕΥΣ

Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΝΑΥΠΛΙΕΥΣ