Αρχική Συναξάρι 1ης Φεβρουαρίου ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΝ ΜΕΓΑΡΟΙΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΝ ΜΕΓΑΡΟΙΣ