Αρχική Συναξάρι 1ης Φεβρουαρίου Η ΑΓΙΑ ΜΠΡΙΝΤΖΙΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

Η ΑΓΙΑ ΜΠΡΙΝΤΖΙΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ