Αρχική Συναξάρι 1ης Φεβρουαρίου Ο ΟΣΙΟΣ ΒΕΝΔΙΜΙΑΝΟΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΒΕΝΔΙΜΙΑΝΟΣ