Αρχική Συναξάρι 1ης Φεβρουαρίου Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΗΡΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΗΡΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ