Αρχική Συναξάρι 1ης Φεβρουαρίου ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΣΥΜΕΩΝ

ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΣΥΜΕΩΝ