Αρχική Συναξάρι 19ης ᾿Ιανουαρίου Ο ΟΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΗΣ ΣΤΟΡΟΖΑ

Ο ΟΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΗΣ ΣΤΟΡΟΖΑ