Αρχική Συναξάρι 19ης ᾿Ιανουαρίου Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ