Αρχική Συναξάρι 19ης ᾿Ιανουαρίου Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ , ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑς

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ , ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑς