Αρχική Συναξάρι 19ης ᾿Ιανουαρίου Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΝΗΣΤΕΥΤΗΣ, Ο ΕΚ ΡΩΣΙΑΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΝΗΣΤΕΥΤΗΣ, Ο ΕΚ ΡΩΣΙΑΣ