Αρχική Συναξάρι 19ης ᾿Ιανουαρίου ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΡΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΡΑΣΙΑΣ