Αρχική Συναξάρι 13ης ᾿Ιανουαρίου ΑΓΙΟΣ ΚΕΝΤΙΓΚΕΡΝΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΛΑΣΚΩΒΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΚΕΝΤΙΓΚΕΡΝΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΛΑΣΚΩΒΗΣ