Αρχική Συναξάρι 13ης ᾿Ιανουαρίου Ο ΟΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΑΠΟ ΝΙΣΙΒΕΩΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΑΠΟ ΝΙΣΙΒΕΩΣ