Αρχική Συναξάρι 13ης ᾿Ιανουαρίου O TAΦΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΕΜΙΓΙΟΥ

O TAΦΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΕΜΙΓΙΟΥ