Αρχική Συναξάρι 25ης Φεβρουαρίου Ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΣ, ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΣ, ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄