Αρχική Συναξάρι 25ης Φεβρουαρίου Ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΣ, ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΣ, ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΑ