γαπητοί μου ἀδελφοί, 

Ἐψάλαμε κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου στὴν τρίτη (γ΄) ᾠδὴ τὴν Καταβασία: «Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων, ἐκ Πατρὸς γεννηθέντι ἀῤῥεύστως Υἱῷ, καὶ ἐπ᾿ ἐσχάτων ἐκ Παρθένου, σαρκωθέντι ἀσπόρως, Χριστῷ τῷ Θεῷ βοήσωμεν· Ὁ ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡμῶν, ἅγιος εἶ Κύριε» (Καταβασία γ΄ ᾠδῆς Χριστουγέννων).

Ὁ Υἱός, τὸ δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, γεννήθηκε ἀπὸ τὸν ἀγέννητο Πατέρα «ἀῤῥεύστως» ποὺ σημαίνει ἀπαθῶς. Εἶναι Υἱὸς Μονογενὴς καὶ γεννήθηκε ἀπὸ τὴν οὐσία τοῦ Πατρὸς καὶ γι’ αὐτὸ εἶναι ὁμοούσιος πρὸς τὸν Πατέρα. Ἡ γέννηση τοῦ Υἱοῦ εἶναι ἄχρονη καὶ ἄναρχη! Αὐτὸ ὑπονοεῖ ἡ ἔκφραση «πρὸ τῶν αἰώνων», ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ ποιητής, ἢ «πρὸ πάντων τῶν αἰώνων» ποὺ λέγουμε στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας.

Ὁ Υἱός, ὁ Ὁποῖος γεννήθηκε ἀνάρχως καὶ ἀπαθῶς ἀπὸ τὸν Θεὸ Πατέρα «ἐπ’ ἐσχάτων» «ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου» (Γαλάτ. 4, 4), σαρκώθηκε ἀπὸ τὴν Παρθένο Μαρία «ἀσπόρως». Τὸ «ἐπ’ ἐσχάτων» τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως, ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ «πρὸ τῶν αἰώνων» τῆς ἀϊδίου γεννήσεως, προσδιορίζει τὸν χρόνο, κατὰ τὸν ὁποῖο ὁ Κύριος σαρκώθηκε. Καὶ τὸ «ἀσπόρως» τῆς συλλήψεως ἀπὸ τὴν ἁγία Παρθένο δηλώνει τὸν ὑπερφυσικὸ τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Χριστὸς προσέλαβε τὴν ἀνθρώπινη φύση, δηλαδὴ χωρὶς τὴ μεσολάβηση ἀνδρικοῦ σπέρματος.

Τὶς ἐκφράσεις «ὁ ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡμῶν» καὶ «ἅγιος εἶ Κύριε» ὁ ἱερὸς Κοσμᾶς ὁ μελωδὸς τὶς δανείζεται ἀπὸ τὴν τρίτη βιβλικὴ ᾠδὴ τῆς ἁγίας Ἄννης (Α΄ Βασ. 2, 1-2).

Ὁ Κύριος μὲ τὴν ἐνανθρώπησή Του «ἀνύψωσε τὸ κέρας ἡμῶν», δηλαδὴ κατέστησε κὶ ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ Τὸν πιστεύουμε καὶ Τὸν ἀκολουθοῦμε μετόχους τῆς δικῆς Του δυνάμεως καὶ τῆς δικῆς Του δόξας. Τὰ κέρατα τῶν ζώων φανερώνουν τὴ δύναμή τους. Ἔτσι καὶ οἱ Χριστιανοί, πιστεύοντας στὸν Γεννημένο Σωτῆρα μας τὸν Ἰησοῦ Χριστό, μετέχουν στὴ δύναμη καὶ τὴ δόξα Του.

Στοὺς καιρούς μας, κατὰ τοὺς ὁποίους πνευματικὲς ἀξίες, παραδόσεις καὶ ἀρχὲς θεμελιωμένες στὴν παγκόσμια συνείδηση κλονίζονται∙ σήμερα ποὺ πολλοὶ ἔχουν χάσει τὸν προσανατολισμό τους μέσα στὶς πολυθόρυβες ἀποχρώσεις τῆς ζωῆς, ἐνῶ παράλληλα ὑψώνονται εἴδωλα μίας νοοτροπίας, ἡ ὁποία ἀρνεῖται παρακαταθῆκες αἰώνων, ἡ ἁγία Ὀρθοδοξία μὲ τὴν Γέννηση τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ καὶ μέσῳ τοῦ ἀσκητικοῦ της ἰδεώδους ἀνοίγει ὁρίζοντες φωτὸς καὶ ἐλπίδος.

Ὁ Κύριος μᾶς ἀνύψωσε καὶ μᾶς ἔδωσε δύναμη! Μᾶς χάρισε φῶς, γιατὶ εἶναι Αὐτὸς τὸ Φῶς τὸ ἀληθινό∙ μᾶς χάρισε τὴ θεογνωσία γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ παλεύουμε μὲ ὅλα τὰ σκύβαλα τοῦ ἄκοσμου κόσμου μας καὶ μᾶς χάρισε, τέλος, τὴν ἁγιότητα καὶ τὴν αἰωνιότητα.

Γι’ αὐτό, πρέπει νὰ πάψουμε νὰ ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ τὸ δαιμονικὸ πνεῦμα τοῦ αἰῶνος τούτου, ποὺ δαιμονοποιεῖ τὴ ζωή μας καὶ νὰ ἀκολουθήσουμε τὸ ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ, ὥστε νὰ ἀνεύρουμε μέσα στὴ φάτνη ἐσπαργανωμένο τὸν Σωτῆρα Κύριο καὶ νὰ Τὸν προσλάβουμε καὶ νὰ Τὸν τοποθέτησουμε στὴ φάτνη τῆς καρδιᾶς μας καὶ νὰ ἐνωθοῦμε μαζί Του.

Ἀδελφοί μου, κ α λ ὰ   κ α ὶ   ε ὐ λ ο γ η μ έ ν α   Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α! 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Ὁ Μητροπολίτης  

† Ο ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

ΤΙΜΟΘΕΟΣ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συνάντηση του Μητροπολίτη Σουηδίας με το Σουηδό Υπουργό Θρησκευμάτων

Το απόγευμα της 30ης Μαΐου 2023, εκπρόσωποι της CEC και της COMECE συναντήθηκαν με το Σουηδό Υπουργό Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Θρησκευμάτων Εξοχ. κ....

Επίσκεψη ρωμαιοκαθολικών καθηγητών και φοιτητών στην Ιερά Σύνοδο

Σήμερα, Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023, έξι Kαθηγητές και σαράντα φοιτητές της Σχολής Κανονικού Δικαίου του Καθολικού Πανεπιστημίου Παρισίων, μαζί με τον Κοσμήτορα της Σχολής Ludovic Danto και συνοδευόμενοι...

Εις μνήμην Νικηφόρου Αρχιερέως

Επί τη μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Νικηφόρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Ομολογητού, επ’ ονόματι του οποίου τιμάται το βόρειο κλίτος του Ιερού Καθεδρικού...

«Η Εκκλησία δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά περιλαμβάνει όλους»

Συνέντευξη στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» και στον δημοσιογράφο Γεώργιο Νόκο, παραχώρησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος. Η συνέντευξη, που δημοσιεύεται στο φύλλο της Παρασκευής...

Επίσκεψη του Μητρ. Κίτρους στην Αλβανία – Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο

Κατά το διήμερο 31 Μαΐου – 1 Ιουνίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος επισκέφθηκε τα Τίρανα Αλβανίας. Τον Μητροπολίτη Κίτρους συνόδευε...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός στην ιστορική και ένδοξη Δημητσάνα

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Κυριακής, στην ιστορική και ηρωοτόκο Δημητσάνα, τελέσθηκε απόψε Πολυαρχιερατικός Εσπερινός, επί τη ιερά μνήμη του Αγίου Νικηφόρου, προεξάρχοντος...

Δεκαέξι Αρχιερείς στα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Ιουστίνου

Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Αρετσούς, της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, τελέσθηκε σήμερα το πρωί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, επί τη...

Η Αγία Σοφία αιχμάλωτη του Ερντογάν

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου Ο Ερντογάν και άλλοι Τούρκοι πολιτικοί αφού επανέφεραν σε κατάσταση αιχμαλωσίας τον πάνσεπτο ιερό ναό της Αγίας Σοφίας, στην Κωνσταντινούπολη, αγλάισμα...

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου κατά την τελετή αναγόρευσής του σε Επίτιμο Διδάκτορα του ΕΚΠΑ

Οὐδὲν γὰρ οὕτως ἴδιόν ἐστι Χριστιανοῦ, ὡς τὸ εἰρηνοποιεῖν. (Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἐπιστολή 114. PG 32.528B) Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμε. Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ...

Επίσκεψη υψηλόβαθμων στελεχών του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας

Στα πλαίσια της υπαγωγής του μέχρι πρότινος Στρατιωτικού Μουσείου Καλαμάτας, στην δικαιοδοσία του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών  και της μετονομασίας του σε Πολεμικό Μουσείο Καλαμάτας,...

Χειροτονία σε Πρεσβύτερο και Χειροθεσία σε Αρχιμανδρίτη του Αρχιδιακόνου π. Νήφωνος

Σε κλίμα πνευματικής κατάνυξης και εκκλησιαστικής λαμπρότητας τελέσθηκε, την Τρίτη 30 Μαΐου 2023, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στην ιστορική Ιερά Μονή Αγίας...
video

Τέτοιους χριστιανούς και μοναχούς θέλουμε

Τέτοιους χριστιανούς και μοναχούς θέλουμε. Στο χριστιανισμό έχουμε δυο ειδών χριστιανούς. Οι χριστιανοί που πιστεύουν και οι χριστιανοί που με το παραμικρό διαμαρτύρονται. Έχουμε...

Η Ι. Μ. Ηλείας δίπλα στους Υποψηφίους Σπουδαστές των Πανελλαδικών Εξετάσεων

«Να Διαβάζεις σαν να εξαρτώνται όλα μόνον από το Διάβασμα και να Προσεύχεσαι σαν να εξαρτώνται όλα από τον Θεόν! Ιερά Παράκληση υπέρ επιτυχίας και...

Οι Αμερικανοί στοχοποιούν τις Μόνες του Αγίου Όρους που στηρίζουν τη ΝΙΚΗ – Αποφασισμένοι να δώσουν τέλος στα περίεργα…...

Πολλά είναι τα σενάρια που κυκλοφορούν στην πιάτσα σε σχέση με τη σύνδεση Μονών του Αγίου Όρους, που στηρίζουν τη ΝΙΚΗ, με τον ρωσικό...

Εκκλησία και Πολιτική | Αναγκαιότητες και κίνδυνοι

Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη1 Τα μέλη της Εκκλησίας είναι φυσικό να ενδιαφέρονται για την πολιτική ζωή και να φροντίζουν για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων...