Αρχική Συναξάρι 6ης Φεβρουαρίου ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΦΩΤΙΟΥ