Αρχική Συναξάρι 6ης Φεβρουαρίου ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΦΑΥΣΤΗΣ, ΕΥΪΛΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΞΙΜΟΥ, ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΦΑΥΣΤΗΣ, ΕΥΪΛΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΞΙΜΟΥ, ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄