Αρχική Συναξάρι 6ης Φεβρουαρίου Ο ΙΕΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΑ

Ο ΙΕΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΑ