Αρχική Συναξάρι 6ης Φεβρουαρίου Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΕΔΑΣΤΟΥ

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΕΔΑΣΤΟΥ