Αρχική Συναξάρι 6ης Φεβρουαρίου ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΕΜΕΣΗ, ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΕΜΕΣΗ, ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄