Αρχική Συναξάρι 6ης Φεβρουαρίου Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΤΥΣ ΔΩΡΟΘΕΑ

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΤΥΣ ΔΩΡΟΘΕΑ