τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου

Τήν 30η Ὀκτωβρίου 2018 ἐκοιμήθη στήν Ἀθήνα, ὅπου ἐφησύχαζε, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Παρασκευᾶς Ζωγράφος, ἐκκλησιαστικός παιδαγωγός, συγγραφέας θεολογικῶν βιβλίων, πνευματικός πολλῶν Ἱερέων καί Ἀρχιερέων, ἀφοσιωμένος Ἐκκλησιαστικός λειτουργός καί ἐργάτης.

Ἐγενήθη τό 1923 στό χωριό Λεύκτρα τῆς Βοιωτίας καί ἐσπούδασε τήν Θεολογική Ἑπιστήμη στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τό 1957 μετέβη καί σπούδασε στό Πανεπιστήμιο τοῦ Στρασβούργου Ψυχολογία καί Παιδαγωγική. Νυμφευθείς ἐχειροτονήθη Διάκονος τήν 14η Ἰανουαρίου τοῦ 1968 καί Πρεσβύτερος τήν 17η Ἰανουαρίου τοῦ ἰδίου ἔτους στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν ἀνταποκρινόμενος στό κάλεσμα πού ἀπηύθυνε ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος ὁ Α΄ πρός ὅλους τούς Θεολόγους. Ὑπηρέτησε στήν Ἐκκλησιαστική ἐκπαίδευση ὡς καθηγητής 18 χρόνια στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Λα­μίας (1947-1965), ὡς Διευθυντής τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ξάνθης (1966), ὡς Διευθυντής τοῦ Ἀνωτέρου Ἱερατικοῦ Φρο­ντι­στη­ρίου Τήνου (1968-1969) καί ὡς Διευθυντής τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκα­δημίας Θεσσαλονίκης (1969-1983).

Ὡς ἐφημέριος ὑπηρέτησε στήν ἐνορία Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Πλατειῶν Τήνου (1968-1969) καί στήν ἐνορία Ἁγίας Τριάδος Θεσσαλονίκης (1969-1999).

Ἤμουν Ἱεροσπουδαστής τῆς Ριζαρείου Σχολῆς, ὅταν πηγαίνοντας στό χωριό μου «Πλατειᾶ» τῆς Τήνου γιά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα (1968) συνάντησα τόν νέο Ἐφημέριο τοῦ χωριοῦ μας π. Παρασκευᾶ. Μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση ἡ πρός ἐμέ συμπεριφορά του, καί διεπίστωσα, ὅτι αὐτός ὁ νέος μορφωμένος ἱερέας θά ἦταν εὐλογία Θεοῦ γιά ἕνα χωριό μέ θρησκευομένους κατοίκους, πού διψοῦσαν γιά πνευματική ζωή. Ὅλες τίς ἡμέρες ἐκεῖνες ἔμεινε στό χωριό σέ ἕνα μικρό δωμάτιο τῆς Ἐκκλησίας μέ ἔλλειψη τῶν ἀπαραιτήτων, τελοῦσε ὅλες τίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί ἐπισκεπτόταν ὅλα τά σπίτια κάθε μέρα μέ τήν σειρά γιά νά γνωρίσει τό μικρό ποίμνιό του. Οἱ προηγούμενοι ἐφημέριοι τοῦ χωριοῦ ἦταν εὐλαβεῖς Ἱερεῖς, φιλακόλουθοι πνευματικοί πατέρες, πού ἄφησαν καλή ζύμη. Ὁ νέος ὅμως διακρινόταν γιά κάτι ἀκόμη, γιά τήν μόρφωσή του καί τήν εὐγένειά του. Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα ἐκείνη ἔμεινε ἀξέχαστη. Ὅλοι μέ τή σειρά ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά, ἐπισκέπτες τοῦ χωριοῦ ἐξομολογήθηκαν στό πετραχήλι τοῦ π. Παρασκευᾶ. Οἱ περισσότεροι ἀπ᾿ αὐτούς δέν εἴχαν ἐξομολογηθεῖ ποτέ, ὅπως καί ὁ μακαρίτης ναυτικός πατέρας μου Ἰάκωβος, ὁ ὁποῖος γεμάτος ἱκανοποίηση μετά τήν ἐξομολόγηση καί τήν Θεία Κοινωνία μοῦ ἔλεγε: «Τέτοιος παπᾶς νά γίνεις, σάν τόν π. Παρασκευᾶ».

Ὅταν ἐρχόταν ἀπό τήν Χώρα γιά τήν Λειτουργία τῆς Κυριακῆς ἔφερνε μαζί του καί 3 ἕως 4 ὑποψηφίους Ἱερεῖς τοῦ Φροντιστηρίου, οἱ ὁποῖοι ἔψαλλαν καί τόν βοηθοῦσαν στό Ἱερό. Ἀληθινή μυσταγωγία ἦταν ἐκεῖνες οἱ Θεῖες Λειτουργίες.

Ὅταν διάβαζε τό Εὐαγγέλιο, σέ συγκινητικές ἀναφορές θαυμάτων ἤ ἄλλων λόγων τοῦ Κυρίου, δέν ἠμποροῦσε νά συγκρατήσει τά δάκρυά του. Μετά στό κήρυγμα ἑρμήνευε τό Εὐαγγέλιο μέ ἁπλότητα καί σαφήνεια. Ὅλοι οἱ κάτοικοι τῶν Πλατειῶν θεωροῦσαν τούς ἑαυτούς των προνομιούχους μέ τέτοιο Ἐφημέριο. Δέν ἔμεινε πολύ διάστημα, ἄφη­σε ὅμως ἀνεξίτηλη τήν σφραγίδα του, ὥστε μέχρι σήμερα νά τόν μα­καρίζουν οἱ πιό ἡλικιωμένοι κάτοικοι τοῦ χωριοῦ, πού τόν ἐγνώ­ρι­σαν καί τόν ἔζησαν ὡς Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας τῆς Παναγίας. Τό ὄνο­μά του ἔχει ταυτιστεῖ μέ τόν καλό, ταπεινό, προσιτό, πατρικό παπᾶ τοῦ χωριοῦ, πού εἶναι καί παραμένει σύμβολο γιά τήν Ὀρθο­δο­ξία.

Ἡ ἀγάπη του πρός τήν Ἐκκλησία ὡδήγησε τά βήματά του πολλές φορές στήν Ἀλβανία, ὅπου ἐστήριξε τίς προσπάθειες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου καί ἐδίδαξε στήν Ἱερατική Σχολή Δυρραχίου.

Ὅπου ὑπηρέτησε ἐπεδόθηκε στό κήρυγμα, ἔκανε ἑσπερινές ὁμιλίες, ἵδρυσε Βυζαντινές Χορωδίες, καθ΄ ὅτι ἦταν γνώστης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, παρουσίασε Ραδιοφωνικές καί Τηλεοπτικές ἐκπομπές καί καλλιέργη­σε τό τάλαντο τῆς συγγραφῆς.

Ὁ ἀείμνηστος π. Παρασκευᾶς προσέφερε στήν Ἐκκλησία πλούσιο συγγραφικό ἔργο, 22 βιβλία 10.000 σελίδων. Ἡ σειρά «Κηρύγματα Ἀληθείας καί Ζωῆς, Οἱ Ἐνο­ρίες μας, Οἱ ἅγιοί μας» μέ χιλιάδες σελίδες καί 12 τόμους, πού ἀνα­φέρεται σέ περίπου 500 θέματα θεολογικά, ἱστορικά, ψυ­χο­λο­γι­κά, κοινωνικά, ἐποικοδομητικά, οἰκογενεια­κά, ἐκκλησιολογικά εἶναι χρησιμώτατη γιά ἱερεῖς, διδασκά­λους, ἱερο­κή­ρυ­κες, ὁμαδάρχες, κυκλάρχες ἀλλά καί γιά κάθε χριστιανό, πού ἀγω­νίζεται πνευματικά τόν καλόν ἀγώνα τοῦ ἁγιασμοῦ.

Ἀξιόλογη εἶναι ἐπίσης ἡ σειρά: «Κηρύγματα Ἀληθείας καί Ζωῆς» μέ Κυριακοδρόμιο Εὐαγγελίων καί Ἀποστό­λων. Τό βιβλίο του «Μυ­στι­κά γιά τήν οἰκογενεια­κή εὐτυχία» ἐκφράζει τήν ἀγωνία του για τό μέλλον τῆς οἰκογένειας.

Ὁ ἀείμνηστος π. Παρασκευᾶς ἔφθασε στήν ἀνώτατη βαθμίδα τοῦ Γε­νικοῦ Ἐπιθεωρητοῦ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί μέ τίς γνώ­σεις του, τό ἦθος του καί τήν ἀγάπη του πρός τήν Ἱερωσύνη συ­ντέ­λεσε στήν πρόοδο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως καί στήν προ­σέλκυση πολλῶν μαθητῶν του εἰς τήν Ἱερωσύνη.

Καί ὡς Ἱερέας καί ὡς διδάσκαλος καί ὡς συγγραφέας ἀγωνίσθηκε γιά τήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα. Ὁ τελευταῖος στίχος ἑνός ποιή­μα­τός του, πού συμπερι­λαμβάνεται στό τέλος τοῦ δικοῦ του τόμου «Κηρύγματα Ἀληθείας καί Ζωῆς» ἐκφράζει τήν προ­σω­πι­κό­τη­τά του καί τήν ἀγωνία του γιά τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα:

«Χριστόν κι΄ Ἑλλάδα στήν καρδιά

Θά εἶν΄ τό σύνθημά μας.

Κι΄ὁ νοῦς εἰς τόν Παράδεισο ψηλά

Τό ἅγιο ὅραμά μας».

Μακάρι νά εἶχε ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση μερικούς διδα­σκά­λους ἐμπνευσμένους καί χαρισματικούς σάν τόν μακαριστό π. Πα­ρα­σκευᾶ.

Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό κρίθηκε ο Κτηνοτρόφος του Έβρου.. Στα «μαλακά» οι Τούρκοι! (μίλησε η δικαιοσύνη;)

Ένοχος κρίθηκε τελικά ο  κτηνοτρόφος που προσπάθησε να εμποδίσει Τούρκους να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Συγκεκριμένα του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 26 μηνών με αναστολή αλλά χωρίς κανένα...

Αυταπάρνηση και οικογένεια – Κυριακή μετά την Ύψωση

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «...ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν  καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ...»  (Μάρκ.8,34) Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, περιλαμβάνουν τὴν ἀπαραίτητη προυπόθεση γιὰ...

Επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού στον Μητροπολίτη Σύμης

Tήν Παρασκευή 18η Σεπτεμβρίου 2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος μέ ἰδιαιτέρα χαρά ὑπεδέχθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης τήν Ὑπουργό Πολιτισμοῦ...

Αγιασμό στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας τέλεσε ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Αγιασμός τελέστηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας χοροστατούντος του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερωνύμου, στο πλαίσιο της έναρξης της νέας σχολικής...

«Ήρθα να σας γνωρίσω έναν έναν» -Ο Μητρ. Φθιώτιδος στα χωριά Βούζι, Αχλαδιά και Πετρωτό

Παρά την έντονη βροχόπτωση, πραγματοποιήθηκε κανονικά η προγραμματισμένη περιοδεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Συμεών σε όμορφα και γραφικά χωριά της περιοχής του Δήμου...

Η εορτή της Αγίας Σοφίας στα Άσπρα Σπίτια

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Άσπρων Σπιτιών, για την εορτή...

«Χριστώ συνεσταύρωμαι»

Αποστολικά Μηνύματα, Κυριακή μετά την Ύψωση 20/9/2020 «Χριστώ συνεσταύρωμαι» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Διανύουμε την Κυριακή μετά την Παγκόσμιο Ύψωση του...

Η Ιερωσύνη και ο Κονάνος

Αρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ιεροκήρυκος Ι. Μ. Πατρών-Δρος Θεολογίας Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η Ιερωσύνη είναι ένα από τα ιερά Μυστήρια της...

Κρήτη: Εννέα μήνες φυλάκισης στον ιερέα που έκανε κήρυγμα για την μάσκα

Εννέα μήνες φυλάκισης για διέγερση σε ανυπακοή και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, επέβαλε σήμερα στον ιερέα το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι ο ιερέας έκανε κήρυγμα...

Και πάλιν περί του κορωνοϊού

Θά ἀρχίσω τά ἐκκλησιολογικά κηρύγματα, πού σᾶς ὑποσχέθηκα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά θεωρῶ ἀνάγκη νά σᾶς γράψω ὀλίγα πάλιν περί τοῦ...

Ο τ. Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Φθιώτιδος νέος Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα

Συγχαρητήρια Επιστολή στον νέο Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Ραφαήλ Γρίβα, τ. Ιεροκήρυκα και Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος και τ. Καθηγούμενο...

«Εν ειρήνη προέλθωμεν», προέτρεψε τους νέους ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας

Το πρωί της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος μετέβη στην Ενορία των Αγίων Πάντων, στο Belmore του Σύδνεϋ, και τέλεσε...

Ο Μητροπολίτη Γαλλίας επισκέφθηκε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης  κ.  Παναγιώτης  Πικραμμένος  συναντήθηκε σήμερα με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κ.κ. Εμμανουήλ, ο οποίος συνοδευόταν από τον κ. Faisal bin...

Ιερά Μονή Παναγίας της Ροβέλιστας

Κατά την προφορική παράδοση, η Μονή της Ροβέλιστας ανάγει την αρχή της στον 10ο αιώνα, η δε εικόνα της Παναγίας, γνωστής και ως Μοσχοβίτισσας,...

Τί εννοούμε όταν λέμε «μνημόνευση ονομάτων στην Θ. Λατρεία» και ποιοι μνημονεύονται;

Πριν από όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει μνημόνευση ονομάτων στην θεία Λατρεία. Τα ονόματα, λοιπόν, ζώντων και τεθνεώτων, μνημονεύονται στην προσκομιδή, κατά την ακολουθία...