Αρχική Συναξάρι 20ῆς Μαρτίου Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ