Αρχική Συναξάρι 20ῆς Μαρτίου ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΡΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΡΑΣΙΑΣ