Αρχική Συναξάρι 20ῆς Μαρτίου ΑΓΙΟΙ ΑΒΒΑΔΕΣ ΟΙ ΕΝ ΣΙΝΑ ΑΝΑΙΡΕΘΕΝΤΕΣ

ΑΓΙΟΙ ΑΒΒΑΔΕΣ ΟΙ ΕΝ ΣΙΝΑ ΑΝΑΙΡΕΘΕΝΤΕΣ