Το πρόγραμμα των ΚΗ´ Παυλείων συνεχίσθηκε την Πέμπτη 16 Ιουνίου στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, όπου πραγματοποιήθηκε Ημερίδα Ιερέων υπό τον τίτλο «Εκκλησία και κρίσεις».

Στην πρωινή συνεδρία συμμετείχαν οι Ιερείς των Αρχιερατικών Περιφερειών Ναούσης, Αλεξανδρείας, Καμπανίας, Ειρηνουπόλεως, Πλατέος, Μελίκης και Αντιγονιδών, ενώ στην απογευματινή συνεδρία συμμετείχαν οι Ιερείς των Αρχιερατικών Περιφερειών Βεροίας, Αποστόλου Παύλου, Βεργίνης, Δοβράς και περιχώρων Βεροίας.

Στην αρχή, ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας προλόγισε την εκδήλωση και καλωσόρισε τον προσκεκλημένο ομιλητή και τους Ιερείς.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Ποιμενάρχης , Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Ο Άγιος Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Σμύρνης» με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή.

Δεύτερος ομιλητής ήταν ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού Αρχιμ. Δαμασκηνός Κιαμέτης, ο οποίος μίλησε με θέμα: «Η Θεία Λατρεία την εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού».

Ακολούθησε ξενάγηση των Ιερέων στο Παύλειο Κειμηλιαρχείο «ΙΕΡΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ», το οποίο εγκαινίασε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος την 1η Μαΐου 2022 παρουσία πλειάδος Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο Κειμηλιαρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως μας φιλοξενούνται μοναδικά εκθέματα όπως εικόνες, άμφια, σκεύη, κώδικες, ειλητάρια, αλλά και σπαράγματα τοιχογραφιών για τα οποία ομίλησε ο υπεύθυνος του Κειμηλιαρχείου και Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας.

Εν συνεχεία, στην αίθουσα «Μητροπολίτου Σταυροπηγίου Αλεξάνδρου» προβλήθηκε μία ταινία, παραγωγή του Γραφείου Ποιμαντικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεώς , με στιγμιότυπα από τη ζωή, τη διακονία και το πρωτοποριακό ποιμαντικό έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Σταυροπηγίου κυρού Αλεξάνδρου, κατά σάρκα αδελφού του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων απένειμε το αναμνηστικό των «ΚΗ´ Παυλείων» στον ομιλητή και εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του για την συμμετοχή του αναφέροντας μεταξύ άλλων: Κατ᾽ ἀρχήν θά ἤθελα νά εὐχαρι­στήσω θερμότατα καί ἀπό καρδίας τόν προσκεκλημένο ὁμιλητή μας, τόν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμαν­δρίτη π. Δαμασκηνό Κιαμέτη, πρω­τοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπό­λεως Δημητριάδος, γιά τήν ἀντα­πόκρισή του στήν πρόσκλησή μας καί τήν ὡραία καί ἐμπεριστατω­μένη εἰσήγησή του σχετικά μέ μία σύγχρονη κρίση τήν ὁποία καλεῖ­ται νά διαχειρισθεῖ καί νά ἀντιμε­τω­πίσει στίς ἡμέρες μας ἡ Ἐκκλη­σία, τόσο σέ ἐπίπεδο κεντρικῆς, θά ἔλεγα, διοικήσεως, δηλαδή σέ ἐπί­πεδο Μητροπόλεων, ὅσο καί σέ ἐπί­πεδο ἐνορίας.

Ἀσφαλῶς σήμερα ἔχουμε στή διά­θεσή μας περισσότερα πρακτικά μέσα ἀπό ὅ,τι στό παρελθόν γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τίς κρίσεις. Δέν θά πρέπει ὅμως νά ξεχνοῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι μία Μή Κυβερ­νητική Ὀργάνωση. Εἶναι ἕνα θεῖο καθίδρυμα καί τό ἔργο της στηρί­ζεται στίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου καί ἔχει ἕνα πνευματικό χαρακτή­ρα.

Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας προ­σπαθεῖ μέσα στίς κρίσεις νά θερα­πεύσει τίς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά προσπαθεῖ καί μέσα ἀπό τίς κρίσεις νά βοηθήσει καί νά στηρί­ξει τίς ψυχές, ὥστε νά ὑπάρξει καί πνευματική ὠφέλεια.

Ἔτσι, ἐκτός ἀπό τά πρακτικά μέσα πού χρησιμοποιεῖ γιά τή διαχείριση τῶν κρίσεων, εἶναι ἀνάγκη νά μήν παραβλέπει καί τά πνευματικά. Καί αὐτά εἶναι, ὅπως εἴχαμε τήν εὐκαι­ρία νά ἀκούσουμε στίς εἰσηγήσεις, ἡ ἀγάπη, ἡ θυσιαστική ἀγάπη πού πρέπει νά ἔχει ὁ κληρικός γιά τό ποίμνιό του, γιά τούς ἀνθρώπους πού πλησιάζουν τήν Ἐκκλησία καί ἔχουν ἀνάγκη ἀπό βοήθεια καί συμπαράσταση.

Εἶναι ἀκόμη ἡ ἑνότητα μέσα τήν Ἐκκλησία. Στήν Ἐκκλησία δέν εἴμα­στε αὐτοτελεῖς μονάδες, εἴμα­στε «μέλη ἐκ μέρους» τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Καί αὐτή ἡ ἑνότητα εἶναι ἀναγκαία καί ἀπαραίτητη πάντοτε ἀλλά πολύ περισσότερο σέ περιόδους κρίσεως, ὥστε νά ἀντι­μετωπισθοῦν αὐτές κατά τόν κα­λύ­τερο τρόπο.

Καί εἶναι βεβαίως καί ἡ προσευχή. Οἱ ἀνθρώπινες δυνάμεις καί δυνα­τότητες εἶναι πεπερασμένες καί, ὅσο καί ἄν πιστεύουμε ἤ νομίζουμε ὅτι μποροῦμε νά ἀντιμετωπίσουμε μόνοι μας τά προβλήματα, ἔχουμε ἀπόλυτη ἀνάγκη ἀπό τή βοήθεια καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία πρέπει νά ζητοῦμε διά τῆς προσευ­χῆς. Πρέπει νά παρακαλοῦμε τόν Θεό καί νά ζητοῦμε τόν φωτισμό του, γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τά προβλήματα πρός τό συμφέρον τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά καί νά ἐπι­κα­λούμεθα τή βοήθειά του, ὥστε νά ὑπερβοῦμε τήν κρίση καί νά δώ­σει ὁ Θεός «σύν τῷ πειρασμῷ καί τήν ἔκβασιν αὐτοῦ».

Μέ αὐτές τίς σκέψεις καί ἐκφρά­ζοντας γιά ἀκόμη μία φορά τίς εὐχα­ριστίες μου πρός τόν π. Δαμασκηνό, εὔχομαι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά μᾶς προστατεύει καί νά μᾶς προφυλάσσει ἀπό τόν πειρα­σμό τῶν κρίσεων ἀλλά καί, ὅταν τίς ἐπιτρέπει, νά μᾶς βοηθᾶ, ὥστε νά τίς ἀξιοποιοῦμε ὡς εὐκαιρίες πνευ­ματικῆς ὠφελείας καί προό­δου καί γιά μᾶς καί γιά τούς ἀδελ­φούς μας.

                                            Φωτογραφίες

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Μητροπολίτης Σπάρτης επισκέφθηκε τους μικρούς κατασκηνωτές στην Ταϋγέτη

Ύστερα από την διετή αναστολή των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεώς , εξαιτίας της πανδημίας, ξαναγέμισαν χαρά και  παιδικά γέλια οι άρτιες εγκαταστάσεις στην Ταϋγέτη. Ειδικότερα,...

Εσπερινός Γενεθλίου Τιμίου Προδρόμου στην Πάρο

Πανηγυρικός Εσπερινός τελέσθηκε την Πέμπτη 24-6-2022 το απόγευμα, επί τη εορτή του Γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου...

Τελετή παράδοσης – παραλαβής στην ΕΛΔΥΚ

Την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022, το πρωί, και συγκεκριμένα στο στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σωτήριου Σταυριανάκου» της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής...

Αρχιερατικό Συλλείτουργο και Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Καρυών

Με λαμπρότητα εόρτασε την μνήμη της Γεννήσεως του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου τον  προστάτη και έφορο της  η φερώνυμος ιερά μονή των Καρυών...

Ο Μητρ. Μεσσηνίας στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο του Τιμίου Προδρόμου στο Ίδρυμα Απόρων Ανιάτων

Στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο, το τιμώμενο επ’ ονόματι του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, του Ιδρύματος Απόρων Ανιάτων «Η Στέγη της Εκκλησίας», μετέβη το πρωί της...

Εορτάσθηκε το Γενέθλιο του Προδρόμου στην Πέρα Καλεντίνη Άρτης

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, το πρωί, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου, στην Πέρα Καλεντίνη Άρτης, ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ....

Ο Φθιώτιδος Συμεών στα ΚΑΑΥ Καραβομύλου

Αγιασμό για την έναρξη της θερινής περιόδου τέλεσε στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στο Κέντρο Αναψυχής Αξιωματικών και Υπαξιωματικών (ΚΑΑΥ) Καραβομύλου μετά από...
video

Βεροίας Παντελεήμων: «Τῆς φιλοξενίας μή ἐπιλανθάνεσθε»

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε...

Μήνυμα Αρχιεπισκόπου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ (26 ΙΟΥΝΙΟΥ) Στούς...

Δοξολογία για την αποφοίτηση των σπουδαστών της Θεολογικής Σχολής του Απ. Ανδρέου στο Σύδνεϋ

Δοξολογία για την αποφοίτηση των σπουδαστών της Θεολογικής Σχολής του Απ. Ανδρέου στο Σύδνεϋ Δοξολογία με αφορμή την απονομή πτυχίων στους αποφοίτους σπουδαστές της Θεολογικής...

Εντυπωσίασε ο Δημ. Μπάσης – Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας

Συνεχίστηκαν την Τετάρτη 22 Ιουνίου οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ναυτικής Εβδομάδας στον Βόλο και ειδικότερα στον χώρο έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγ....

Στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική Καστρίου φέτος η Εορτή του Συνδέσμου Κληρικών

Σε ένα αρχαιότατο λατρευτικό μνημείο που εκφράζει την συνέχεια της αποστολοπαραδότου ιερωσύνης που μεταλαμπάδευσαν στη νήσο Κρήτη ο Απόστολος των Εθνών Παύλος και έπειτα...

Εκδημία Ιερέως Κωνσταντίνου Ευριπίδη

Με αισθήματα της κατ’ άνθρωπον λύπης, αγγέλλεται η προς Κύριον εκδημία του αοιδίμου ήδη Ιερέως Κωνσταντίνου Ευριπίδη, διατελέσαντος Εφημερίου των Ενοριών Αγίας Παρασκευής Πολιούχου...

Πανήγυρις Γενεθλίου του Προδρόμου στην Μεγάρχη Άρτης

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, το απόγευμα, στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, της Ενορίας Μεγάρχης Άρτης, χοροστάτησε στον Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης ταυτίστηκε με την ποιμαντική των ποιμένων»

Το Κατασκηνωτικό Κέντρο «Η Αγία Αικατερίνη» της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στο Καινούργιο Λοκρίδος επέλεξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος για την τελετή λήξης του πρώτου κύκλου των...