Την Πέμπτη 16 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Αγάπησα το Μαρτύριο», με την ευκαιρία της πρόσφατης εορτής του Αγίου Λουκά του Ιατρού.

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» αποτελεί μία ευκαιρία πνευματικής ωφέλειας και παρηγορίας στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε και μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος στην διαδικτυακή ομιλία του ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: «Ἑορτάσαμε πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες τή μνήμη ἑνός συγχρόνου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, ἑνός ἁγίου πού ἔγινε γνωστός τά τελευταῖα χρόνια στήν πατρίδα μας ἀπό τά πολλά θαύματά του, τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμ­φε­ρουπόλεως, τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ.

Σύζυγος, πατέρας, ἰατρός, χει­ρουρ­­γός, μοναχός, ἱερέας, ἀρχιε­ρέ­ας, στόν πόλεμο, στήν εἰρήνη, στή φυλακή, στήν ἐξορία, στή φτώ­χεια, στά βασανιστήρια, στούς διωγμούς, στήν προδοσία, στά τρα­­πέζια τῶν συσιτίων, στίς ἁγίες Τράπεζες τῶν ἱερῶν ναῶν, στά χει­­ρουργικά τρα­πέζα, ὁ ἅγιος Λου­κᾶς κήρυττε «Χρι­στόν ἐσταυ­ρω­μέ­νον καί ἀνα­στά­ντα», ὁμολογοῦ­σε πίστη θαυμα­τουργό, ἀφοσίωση ἀγά­­πης, ἐλπίδα καί καρτερία, δί­δα­σκε τό ἀκατά­βλητο καί ἀκατα­νί­κητο ἦθος τῆς χριστιανικῆς μεγαλοκαρδίας, τήν ἔναντι ὅλων τῶν πολιτευμάτων καί ἰδεολο­γιῶν ὑπεροχή τοῦ πολιτεύ­ματος τῶν ἀληθινῶν χριστιανῶν.

Ὁ ἅγιος Λουκᾶς, ὁ θαυμαστός καί θαυματουργός ἰατρός, ὁ καλός ποι­­μένας τῆς Συμφερουπόλεως, ὁ νεο­φανής ἀστέρας τῆς Ἐκ­κλη­σίας, πού τόσα ὑπέμεινε καί τόσα ὑπέφερε καί τόσα ἄντεξε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ εἶναι γιά ὅλους πρότυπο ἀγωνιστοῦ· καί γιά ἐγγά­μους καί γιά ἀγάμους, καί γιά κληρικούς καί γιά λαϊκούς, καί γιά ἱερεῖς καί γιά ἀρχι­ε­ρεῖς.

Σεβάσμιος, γλυκύς, ἐπιβλητικός, μᾶς καλεῖ νά μήν ὑποκύψουμε, νά μήν ὀπισθοδρομήσουμε, νά μήν γυ­­ρί­σουμε πίσω στά εὔκολα τοῦ κό­­σμου, στίς πλατεῖες ὁδούς, στίς λεω­φόρους τῆς χαλαρότητος πού ὁδηγοῦν στήν ἀπώλεια. Οἱ ἡμέρες εἶναι πονηρές. Ἡ ἀθεΐα δέν στα­μα­τᾶ νά προκαλεῖ τό θρησκευτικό συ­ναί­σθημα τῶν χριστιανῶν. Ἄς κά­νου­με τό καθῆκον μας, ὁ καθέ­νας μας ἐφ᾽ ᾧ ἐτάχθη.

Ὁ ἅγιος Λουκᾶς μᾶς ἐνισχύει μέ τά θαύματα πού ἐπιτελεῖ καθημερινά, τόσο στήν Ἱερά Μονή τῆς Πανα­γίας Δοβρᾶ στή Βέροια, ὅσο καί σέ ὅλο τόν κόσμο, καί τά ὁποῖα μέ πολλή εὐ­γνωμοσύνη μᾶς τά κά­νουν γνωστά οἱ ἀδελφοί μας, στή ζωή τῶν ὁποίων ἐπενέβη θαυμα­τουργικά ὁ ἅγιος.

Ἄν κανείς θε­λήσει νά ἀπαριθμή­σει τά θαύματα τά ὁποῖα ἐπιτελεῖ καθημερινά ὁ ἅγιος Λουκᾶς, θά πρέπει νά γράψει βιβλία ὁλόκλη­ρα. Τά ἀνέφερα ὅ­μως ἐνδεικτικά, ὥστε νά ἐνι­σχυόμεθα καί ἐμεῖς στήν πίστη μας καί νά ζητοῦμε τή χάρη καί τή βοήθειά του, ἀλλά καί νά μιλοῦμε γι᾽ αὐτά καί στούς ἀδελφούς μας, γιά νά τούς ἐνισχύ­ουμε τήν πίστη καί νά τούς στηρί­ζου­με. Διότι εἶναι ἀλήθεια ὅτι πολ­λ­ές φορές ἀπογοητευόμεθα καί ἀποθαρρυνόμεθα ἀπό ὅσα βλέ­πουμε νά συμβαίνουν γύρω μας, ἀπό τήν ἁμαρτία πού πλεονάζει, ἀπό τήν ἀπιστία καί τήν ἀθεΐα πού ὁμολογεῖται δημόσια καί συχνά εἶναι καί προκλητική καί ἐπιθε­τι­κή, ὥστε νά αἰσθάνεται ὁ πιστός καί ὁ κληρικός ὑπό διωγμό. Ὅμως αὐτά τά θαύματα, αὐτή ἡ ζωντανή παρουσία τῶν ἁγίων μας καί τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, πού εἶναι ἕνας σύγ­χρονος ἅγιος, καί ἔζησε μέσα σέ ἕνα καθεστώς ἄθεο καί ὑπέμεινε διωγμούς καί μαρτύρια, μᾶς δί­δουν δύναμη καί μᾶς παρακινοῦν καί ἐμᾶς νά δίδουμε τή μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στούς ἀνθρώ­πους, ἔστω καί ἐάν μερικές φορές γίνεται μαρτυρική, γιατί μᾶς ὑπεν­θυμίζουν ὅτι ὅπου πλεονάζει ἡ ἁμαρ­τία ὑπερπερισσεύει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, καί περισσεύει καί στά ἁγνά παιδιά τά ὁποῖα μέ τά ἁγνά τους μάτια τόν βλέπουν τόν ἅγιο, ἀλλά καί σέ ὅποιον τόν ἐπι­καλεῖ­ται μέ φόβο καί μέ εὐλάβεια καί δέχεται τή χάρη τοῦ ἁγίου πλού­σια.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Μητροπολίτης Σπάρτης επισκέφθηκε τους μικρούς κατασκηνωτές στην Ταϋγέτη

Ύστερα από την διετή αναστολή των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεώς , εξαιτίας της πανδημίας, ξαναγέμισαν χαρά και  παιδικά γέλια οι άρτιες εγκαταστάσεις στην Ταϋγέτη. Ειδικότερα,...

Εσπερινός Γενεθλίου Τιμίου Προδρόμου στην Πάρο

Πανηγυρικός Εσπερινός τελέσθηκε την Πέμπτη 24-6-2022 το απόγευμα, επί τη εορτή του Γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου...

Τελετή παράδοσης – παραλαβής στην ΕΛΔΥΚ

Την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022, το πρωί, και συγκεκριμένα στο στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σωτήριου Σταυριανάκου» της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής...

Αρχιερατικό Συλλείτουργο και Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Καρυών

Με λαμπρότητα εόρτασε την μνήμη της Γεννήσεως του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου τον  προστάτη και έφορο της  η φερώνυμος ιερά μονή των Καρυών...

Ο Μητρ. Μεσσηνίας στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο του Τιμίου Προδρόμου στο Ίδρυμα Απόρων Ανιάτων

Στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο, το τιμώμενο επ’ ονόματι του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, του Ιδρύματος Απόρων Ανιάτων «Η Στέγη της Εκκλησίας», μετέβη το πρωί της...

Εορτάσθηκε το Γενέθλιο του Προδρόμου στην Πέρα Καλεντίνη Άρτης

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, το πρωί, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου, στην Πέρα Καλεντίνη Άρτης, ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ....

Ο Φθιώτιδος Συμεών στα ΚΑΑΥ Καραβομύλου

Αγιασμό για την έναρξη της θερινής περιόδου τέλεσε στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στο Κέντρο Αναψυχής Αξιωματικών και Υπαξιωματικών (ΚΑΑΥ) Καραβομύλου μετά από...
video

Βεροίας Παντελεήμων: «Τῆς φιλοξενίας μή ἐπιλανθάνεσθε»

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε...

Μήνυμα Αρχιεπισκόπου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ (26 ΙΟΥΝΙΟΥ) Στούς...

Δοξολογία για την αποφοίτηση των σπουδαστών της Θεολογικής Σχολής του Απ. Ανδρέου στο Σύδνεϋ

Δοξολογία για την αποφοίτηση των σπουδαστών της Θεολογικής Σχολής του Απ. Ανδρέου στο Σύδνεϋ Δοξολογία με αφορμή την απονομή πτυχίων στους αποφοίτους σπουδαστές της Θεολογικής...

Εντυπωσίασε ο Δημ. Μπάσης – Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας

Συνεχίστηκαν την Τετάρτη 22 Ιουνίου οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ναυτικής Εβδομάδας στον Βόλο και ειδικότερα στον χώρο έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγ....

Στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική Καστρίου φέτος η Εορτή του Συνδέσμου Κληρικών

Σε ένα αρχαιότατο λατρευτικό μνημείο που εκφράζει την συνέχεια της αποστολοπαραδότου ιερωσύνης που μεταλαμπάδευσαν στη νήσο Κρήτη ο Απόστολος των Εθνών Παύλος και έπειτα...

Εκδημία Ιερέως Κωνσταντίνου Ευριπίδη

Με αισθήματα της κατ’ άνθρωπον λύπης, αγγέλλεται η προς Κύριον εκδημία του αοιδίμου ήδη Ιερέως Κωνσταντίνου Ευριπίδη, διατελέσαντος Εφημερίου των Ενοριών Αγίας Παρασκευής Πολιούχου...

Πανήγυρις Γενεθλίου του Προδρόμου στην Μεγάρχη Άρτης

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, το απόγευμα, στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, της Ενορίας Μεγάρχης Άρτης, χοροστάτησε στον Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης ταυτίστηκε με την ποιμαντική των ποιμένων»

Το Κατασκηνωτικό Κέντρο «Η Αγία Αικατερίνη» της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στο Καινούργιο Λοκρίδος επέλεξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος για την τελετή λήξης του πρώτου κύκλου των...