Αρχική Συναξάρι 28ης Μαρτίου Ο ΟΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ

Ο ΟΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ