Την Β΄ Κυριακή των Νηστειών η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας τιμά και πανηγυρίζει ιδιαιτέρως τον μεγάλο Πατέρα και Διδάσκαλο καθώς όπως είναι γνωστόν ασκήτευσε επί έτη στην Σκήτη της Βεροίας.

Την παραμονή της εορτής το απόγευμα μεταδόθηκε στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 FM», ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος με θέμα: «Γρηγόριος  Παλαμάς, ο Αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης, ο ασκητής της Βεροίας» στη σειρά των ομιλιών «Αγιολογία και ζωή».

Οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν ανήμερα της εορτής το πρωί με τον Όρθρο και την Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, όπου και αποθησαυρίζεται τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου.

H Θεία Λειτουργία τελέστηκε κεκλεισμένων των θυρών, ενώ μεταδόθηκε απευθείας  στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

Στην Ιερά Ακολουθία έψαλλαν ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων Βεροίας κ. Αυγουστίνος Ανδρικόπουλος και ο Λαμπαδάριος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας κ. Γεώργιος Ανδρικόπουλος.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του κατά την Θεία Λειτουργία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;» Τό θαῦμα τῆς θεραπείας ἑνός παραλυτικοῦ μᾶς περιέγραψε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ὁ ἱερός εὐαγγελιστής Μᾶρκος. Ὅμως δέν περιορίστηκε μόνο στήν περιγραφή τοῦ ἐντυπωσιακοῦ θαύ­ματος, στήν περιγραφή, δηλαδή, ἑνός ἀνθρώπου ξαπλωμένου ἐπά­νω σέ ἕνα κρεβάτι νά κατεβαίνει ἀπό τήν ὀροφή τῆς οἰκίας καί στή συνέχεια νά σηκώνεται καί νά παίρ­νει στούς ὤμους του τό κρεβά­τι καί νά ἀναχωρεῖ. Περιέγραψε καί αὐτά πού δέν εἶδαν ὅσοι βρι­σκόταν ἐκείνη τή στιγμή μέσα στήν οἰκία, ὅσα δέν παρατήρησαν οἱ αὐτό­πτες μάρτυρες τοῦ θαύματος.

Καί ποιά εἶναι αὐτά; Εἶναι αὐτά πού εἶδε μόνο ὁ Χριστός, αὐτά πού Ἐκεῖνος ὡς καρδιογνώστης διέκρι­νε μέσα στίς ψυχές τῶν παρόντων.

Τό πρῶτο εἶναι ἡ πίστη τῶν τεσ­σάρων ἀνθρώπων πού μετέφεραν τόν παράλυτο. «Ἰδών τήν πίστιν αὐτῶν», σημειώνει ὁ ἱερός εὐαγγε­λιστής. Ὁ Ἰησοῦς εἶδε τήν πίστη τους καί θεράπευσε τόν ἀσθενῆ, ἀνταποδίδοντάς τους μέ αὐτόν τόν τρόπο τόν μισθό τῆς πίστεώς τους καί ἀποκαλύπτοντάς την συγχρό­νως καί σέ ὅσους δέν τήν εἶχαν ἀντιληφθεῖ ἀπό τήν πράξη τους.

Τό δεύτερο εἶναι οἱ διαλογισμοί τῶν γραμματέων πού παρακολου­θοῦσαν τό κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ. Κανείς ἀπό τούς παρόντες δέν τούς γνώριζε, γιατί δέν ἐξωτερικεύ­θη­καν ποτέ. Χωρίς νά μιλήσουν, χωρίς νά ἀντιδράσουν οἱ εὐσεβεῖς δῆθεν γραμματεῖς, διαλογιζόταν «ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· τί οὗτος οὕτως λαλεῖ;» Ἀποροῦσαν, δηλα­δή, μέ ποιά ἐξουσία εἶπε ὁ Χριστός στόν παράλυτο  ὅτι συγχωρεῖ τίς ἁμαρτίες του, γιατί ἐκεῖνοι θεω­ροῦ­σαν τήν ἄφεση πού τοῦ παρεῖχε ὡς βλασφημία, καθώς, ὅπως ἔλε­γαν, μόνο ὁ Θεός μπορεῖ νά συγ­χωρεῖ ἁμαρτίες.

Ὅμως ὁ Ἰησοῦς ἀποκαλύπτει τούς διαλογισμούς τους, ὅπως ἀπο­κάλυψε καί τήν πίστη τῶν ἄλλων ἄνθρωπων, καί τούς ἀνταποδίδει ἀντί τόν ἔπαινο τόν ἔλεγχο: «Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρ­δίαις ὑμῶν;» Τί εἶναι αὐτά πού σκέ­φτεσθε μέσα στήν ψυχή σας; Ποιές ἀνίερες σκέψεις κυριαρχοῦν μέσα σας;

Ἡ ἔκπληξη τῶν γραμματέων θά ἦταν ἐκείνη τή στιγμή μεγαλύτερη ἀπό ὅση αἰσθάνθηκαν, ὅταν εἶδαν τόν παράλυτο νά κατεβαίνει ἀπό τή στέγη. Ἀλλά ὁ Χριστός σηκώνει τό πέπλο τῆς ὑποκρισίας τους, ἀφε­νός γιά νά τούς συνετίσει καί ἀφε­τέρου γιά νά διδάξει στούς ἀκρο­α­τές του ἀλλά καί ἐμᾶς σήμερα τή σημασία καί τίς συνέπειες τῶν λογι­σμῶν.

Οἱ γραμματεῖς τῆς ἐποχῆς του ἐνδιαφερόταν νά φαίνονται μόνο ἐξωτερικά συνεπεῖς μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, ὅπως τό κάνουν καί σήμερα πολλοί ἄνθρωποι, πού ἐμ­φανίζονται πιστοί, τυπικοί στά θρη­σκευτικά τους καθήκοντα καί εὐσεβεῖς ἐξωτερικά. Μέσα ὅμως στήν ψυχή τους, μέσα στόν νοῦ τους, μέσα στήν καρδιά τους, μαίνονται οἱ λογισμοί κάθε εἴδους, λογισμοί πονηροί καί ἁμαρτωλοί, λογισμοί ἀμφιβολίας καί ἀπιστίας, λογισμοί κατακρίσεως καί συκο­φα­ντίας. Καί ὅπως οἱ γραμματεῖς, ἔτσι καί αὐτοί καθησυχάζουν τή συνείδησή τους ὅτι δέν διαπράτ­τουν κάποια ἁμαρτία καί δέν χρειά­ζεται νά μετανοήσουν γιά τίποτε, ἀφοῦ δέν κάνουν κάτι, παρά μόνο σκέφτονται.

Καί ἄν οἱ γραμματεῖς τόλμησαν τότε νά ἀμφισβητήσουν τόν Χρι­στό καί νά τόν κατακρίνουν, ὑπάρ­χουν σέ κάθε ἐποχή ἄνθρωποι πού ἀκολουθοῦν τό παράδειγμά τους, καί ἐνῶ παριστάνουν τούς πιστούς καί τούς εὐσεβεῖς, ἐνῶ παριστά­νουν τούς τηρητές τοῦ θείου νόμου καί τῆς πίστεως, μέσα τους ἀμφι­σβητοῦν καί κατακρίνουν τόν Χριστό στό πρόσωπο τῶν διακό­νων του, τῶν ἱερέων καί τῶν ἐπι­σκόπων, πού Ἐκεῖνος ὅρισε «ποι­μέ­νας καί διδασκάλους» τῆς Ἐκ­κλησίας του.

Ὅμως αὐτοί οἱ λογισμοί δέν εἶναι ἀναμάρτητοι, γιατί δέν προκαλοῦ­νται ἀπό ἐξωτερικά ἐρεθίσματα, ἀλλά προέρχονται ἀπό τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου καί δείχνουν ὅτι εἶναι ἐμπαθής. Αὐτοί οἱ λογισμοί σκοτίζουν τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου καί μποροῦν νά τόν ὁδηγήσουν ἀπό τήν ἀμφισβήτηση στήν ἀπι­στία καί ἀπό τήν κρίση καί τήν κατάκριση στήν πτώση καί τήν ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Θεό.

Γι᾽ αὐτό ἄς ἀκούσουμε τή σημε­ρι­νή ἐρώτηση τοῦ Χριστοῦ πρός τούς γραμματεῖς καί ὡς μία ἐρώτηση πού ἀπευθύνεται πρός τόν καθένα μας καί ἄς σκεφθοῦμε καί ἐμεῖς «Τί διαλογιζόμεθα ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν;»

Καί καθώς σήμερα τιμοῦμε τόν μεγάλο ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος νυχθημερόν ἐπί τρία χρόνια παρακαλοῦσε τήν Ὑπεραγία Θεο­τό­κο νά τοῦ φωτίσει τό σκότος, ἐπαναλαμβάνοντας τήν ἱκεσία «φώ­τισόν μου τό σκότος, φώτισόν μου τό σκότος», ἄς μιμηθοῦμε τό παράδειγμά του καί ἄς συνη­θί­σου­με καί ἐμεῖς νά ἱκετεύουμε τήν Παναγία Παρθένο νά φωτίσει καί τό δικό μας σκότος, αὐτό πού μπο­ρεῖ νά μᾶς προκαλοῦν διά­φο­ροι λογισμοί, οἱ ὁποῖοι προσπα­θοῦν νά μολύνουν καί νά ἀμαυρώ­σουν τήν ψυχή μας καί νά μᾶς παρα­σύρουν στήν ἁμαρτία. Ἄς ἀγωνισθοῦμε νά ἀποδιώκουμε τούς λογισμούς τῆς ἀμφιβολίας ἀλλά καί τῆς κρίσεως μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, γιά νά δια­τηροῦμε τήν ψυχή μας καθαρή μέ τή βοήθεια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό­κου, ἡ ὁποία ὑπῆρξε στή ζωή της «καθαρωτέρα λαμπηδόνων ἡλια­κῶν», γιά νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς τῆς θέας τοῦ Θεοῦ, ὅπως καί ὁ ἑορ­ταζόμενος ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα­λαμᾶς, κατά τόν μακαρισμό τοῦ Κυρίου ὅτι «οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ τόν Θεόν ὄψονται».

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας επί την εις Κύριον εκδημίαν του Κινσάσα Νικηφόρου

Πληροφορηθείς την εις Κύριον εκδημίαν του Μητροπολίτου Κινσάσα κυρού Νικηφόρου, ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος τέλεσε με βαθειά συγκίνηση τρισάγιο και...
video

Ένας Άγιος είναι αλάνθαστος;

Ένας Άγιος είναι αλάνθαστος; Όταν ένας Άγιος ενώ ζούσε, μίλησε για κάποιο θέμα, τότε αυτό θα γίνει σίγουρα; Αυτό το θέμα για το οποίο...

Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου {28 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Πολλοί από τους αγίους μας έχουν τη φήμη των θαυματουργών, διότι αξιώθηκαν να προικιστούν από το Θεό να κάνουν...

Φθιώτιδος Συμεών: «Έρχονται σήμερα οι δασικοί χάρτες, για να εξαφανίσουν την ελάχιστη εναπομείνασα μοναστηριακή γη»

Στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα της Φθιώτιδας βρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών το διήμερο 26 & 27 Ιουλίου για την εορτή του...

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Ιερά Μονή της Αγίας Ειρήνης στα Αποίκια της Άνδρου

Η παλαίφατος γυναικεία Ιερά Μονή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και της Οσίας Ειρήνης, Ηγουμένης της Ιεράς Μονής Χρυσοβαλάντου, στα Αποίκια της Άνδρου, εόρτασε απόψε...

“Μιμητὴς ὑπάρχων τοῦ ἐλεήμονος, Παντελεήμων Μάρτυς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ…”

Στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Παντελεήμονος, του Ιερού Ησυχαστηρίου της Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης , χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Εκδημία Σεβ. Μητροπολίτου Κινσάσα κυρού Νικηφόρου

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής με βαθιά θλίψη και συνοχή καρδίας αναγγέλλει την προς Κύριον εκδημίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Κινσάσα κυρού Νικηφόρου. Ο αείμνηστος...

Οἱ θεολογικές ἀνησυχίες τοῦ Ἡγουμένου π. Ἐφραίμ Βατοπαιδινοῦ

τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραίμ πρόσφατα ξεπέρασε μιά μεγάλη δοκιμασία μέ τόν...

Ενθρόνιση Ηγουμένης στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Παγγαίου

Με θρησκευτική κατάνυξη και με συρροή εκατοντάδων προσκυνητών εορτάσθηκε η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, σύμφωνα με το Αγιορείτικο τυπικό, στην ομώνυμη...

Με κατάνυξη και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια εόρτασε η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος – Παναχράντου Άνδρου

Σήμερα το πρωί, στο Καθολικό της Μονής Παναχράντου-Αγίου Παντελεήμονος Άνδρου, στην οποία από αιώνων τεθησαύρισται η τιμία και χαριτόβρυτος Κάρα του Αγίου, τελέσθηκε Αρχιερατική...

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο για τα Oνομαστήρια του Μητροπολίτου Βεροίας Παντελεήμονος

Την Τρίτη 27 Ιουλίου το πρωί με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, κατά την οποία άγει τα ονομαστήρια του...

Η εορτή του Αγίου Παντελεήμονος στην Καλαμάτα

Στο Παρεκκλήσιο, της Ιστορικής Ιεράς Μονής Βελανιδιάς, το τιμώμενο επ’ ονόματι του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού, τίμησαν τον προστάτη τους Άγιο τα Μέλη της...

Η εορτή της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής στην Ι.Μ. Γρεβενών

Την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021, παραμονή της εορτής της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, χοροστάτησε στους Πανηγυρικούς Αρχιερατικούς Εσπερινούς του...

Αρχιερατικό Συλλείτουργο στους Μολάους για την Πολιούχο Αγία Παρασκευή

Με την δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια εόρτασε η ενορία των Μολάων την Πολιούχο και προστάτιδά της, Αγία Παρασκευή. Την κυριώνυμη ημέρα της εορτής τελέστηκε Αρχιερατικό...

Στο Ιερό Προσκύνημα των Τεμπών και στη Σπηλιά ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών , χοροστάτησε στην Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνος της Αγίας Παρασκευής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ....