Αρχική Συναξάρι 28ης Μαρτίου Ο ΟΣΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝ Ο ΕΚ ΡΩΣΙΑΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝ Ο ΕΚ ΡΩΣΙΑΣ