Αρχική Συναξάρι 28ης Μαρτίου Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο ΕΚ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο ΕΚ ΓΕΩΡΓΙΑΣ