Αρχική Συναξάρι 24ης Φεβρουαρίου Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΡΙΣΤΗΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΡΙΣΤΗΣ