Αρχική Συναξάρι 24ης Φεβρουαρίου Η ΤΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Η ΤΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ