Αρχική Συναξάρι 24ης Φεβρουαρίου Ο ΑΓΙΟΣ ΜΠΟΪΖΙΛ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΥΛΘΒΈΡΤΟ

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΠΟΪΖΙΛ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΥΛΘΒΈΡΤΟ