Αρχική Συναξάρι 17ης ᾿Ιανουαρίου Ο ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΕΠΙΤΙΜΑ ΤΌΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΜΕΓΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟ, ΕΡΓΟ ANTHONY VAN DYCK, 1620, KAΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΜΙΛΑΝΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΕΠΙΤΙΜΑ ΤΌΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΜΕΓΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟ, ΕΡΓΟ ANTHONY VAN DYCK, 1620, KAΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΜΙΛΑΝΟΥ