Αρχική Συναξάρι 17ης ᾿Ιανουαρίου ΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ο ΕΚ ΡΩΣΙΑΣ

ΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ο ΕΚ ΡΩΣΙΑΣ