Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ΄

Ἑορτάζουμε σήμερα τὴν ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας μας, αὐτῆς τῆς νοητῆς κιβωτοῦ με τήν ὁποία ὁ Θεὸς ἀπεργάζεται τὴν σωτηρία, μᾶς προετοιμάζει πρὸς ὑπάντησή Του καὶ μᾶς παρέχει τὴν πρόγευση τῆς αἰωνίου χαρᾶς ἐν τῇ Βασιλείᾳ Του.

Μέ τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δέκα ἡμέρες μετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου πραγματοποιεῖται ἡ ὑπόσχεση ποὺ Ἐκεῖνος ἔδωσε στοὺς Μαθητές Του: «Ὅταν θὰ ἔλθῃ ὁ Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, θὰ σᾶς ὁδηγήσει στὴ σωτηριώδη ἀλήθεια» (Ἰω. 16, 13). Καὶ ἡ ἀπόδειξη τῆς ὑποσχέσεως ὑπῆρξε γεγονὸς ποὺ συγκλόνισε ὁλόκληρη τὴν πόλη τῶν Ἱεροσολύμων καὶ ποὺ συγκλονίζει ἔκτοτε τὴν Ἐκκλησία στὴ διαχρονική της πορεία: οἱ Ἀπόστολοι «γέμισαν ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ ἄρχισαν νὰ ὁμιλοῦν ξένες γλῶσσες, σύμφωνα μὲ τὴν ἔμπνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ νὰ κηρύσσουν μὲ λόγους θεόπνευστους» (Πρ. 2, 4).

Ἡ “γλωσσολαλία„ τῶν Ἀποστόλων ἀπετέλεσε τὸ ὁρατὸ σημάδι τῆς ἑνότητας τῶν ἀνθρώπων· μιᾶς ἑνότητας ἡ ὁποία εἶχε διαρραγεῖ ὅταν οἱ ἄνθρωποι θέλησαν νὰ ἐξισωθοῦν μὲ τὸ Θεό, πράξη ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴ διαίρεση τῶν γλωσσῶν τους καὶ τὸν κατακερματισμὸ τῆς ὑπάρξεώς τους, ἐφόσον χάθηκε ἡ δυνατότητα ἐπικοινωνίας τους. Τώρα, ὅμως, μὲ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀποκαταστάθηκε ἡ χαμένη ἑνότητα τῶν ἀνθρώπων, ὅπως γλαφυρότατα τονίζει τὸ Κοντάκιο τῆς σημερινῆς ἑορτῆς: «Ὅταν κάποτε ὁ Θεὸς δημιούργησε τὴ σύγχυση τῶν γλωσσῶν τῶν ἀνθρώπων (ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτίας τους), αὐτὸ εἶχε ὡς συνέπεια τὸν κατακερματισμὸ τῶν ἐθνῶν. Ὅταν ὅμως ὁ Θεὸς ἔστειλε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μὲ τὴ μορφὴ πυρίνων γλωσσῶν, τότε προσκάλεσε καὶ πάλι ὅλους τοὺς ἀνθρώπους σὲ ἑνότητα. Γι’  αὐτὸ σήμερα ὅλοι μαζὶ δοξάζουμε τὸ Πανάγιο Πνεῦμα».

Ἀλλὰ γιατί, ἀλήθεια, ὁ Κύριός μᾶς ἀπέστειλε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μὲ τὴ μορφὴ τοῦ πυρός; Προφανῶς γιὰ νὰ μᾶς διδάξει ὅτι ἡ ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας εἶναι ἀντίστοιχη μὲ τό πῦρ, ὅτι δηλαδὴ γιὰ νὰ εἴμαστε συνεπεῖς Χριστιανοὶ πρέπει νὰ ἔχουμε πίστη ὡς μία ἀναμμένη φλόγα. Ὅταν βαπτιστήκαμε, ἐλάβαμε τὸν φωτισμὸ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δυναμικὴ νὰ ἐνεργοποιήσουμε αὐτὸν τὸν φωτισμό (γι’  αὐτὸ καὶ μετὰ τὸ Βάπτισμά μας ἐπονομαζόμασταν «Νεο-φώτιστοι», δηλαδὴ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ).

Ἡ ἐνεργοποίηση, ὅμως, τοῦ φωτὸς τοῦ Βαπτίσματός μας ἐναπόκειται στὸν δικό μας καθημερινὸ ἀγώνα μέσα στὴ ζωὴ: στὸν ἀγώνα μας κατὰ τῶν παθῶν μας, στὸν ἀγώνα μας νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν ἁμαρτωλότητά μας καὶ νὰ μετανοήσουμε, στὸν ἀγώνα μας νὰ ζήσουμε ὡς πραγματικοὶ Χριστιανοὶ ἔναντι τῶν συνανθρώπων μας, δηλαδὴ μὲ πραγματικὴ ἀγάπη καὶ μὲ εὐαισθησία ἀπέναντι στὰ κοινωνικὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς μας. Γι΄ αὐτὸ ὅταν βαπτιστήκαμε μᾶς εὐχήθηκαν νὰ εἴμαστε «καλοφώτιστοι», δηλαδὴ νὰ ἐνεργοποιήσουμε τὸ φῶς τοῦ Βαπτίσματος πρὸς τὴν ὀρθὴ κατεύθυνση.

 Ἀδελφοί,

Ἡ σημερινὴ ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς ὑπενθυμίζει τὸ κοσμοσωτήριο γεγονὸς τῆς γεννήσεως τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ    σχεδίου τοῦ Θεοῦ νὰ προσκαλέσει τὸν ἄνθρωπο σὲ μετάνοια καὶ νὰ τὸν ὁδηγήσει στὴν αἰωνιότητα. Ὑπενθυμίζει, ὅμως, ταυτόχρονα τὴν    « προσωπική μας Πεντηκοστή», δηλαδὴ τὴν ἔννοια καὶ τὴ σημασία ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἔχει τὸ Βάπτισμά μας στὴν προσωπική μας ζωή. Ἡ σημερινὴ ἑορτὴ ἔρχεται νὰ μᾶς ὑπενθυμίσει ὅτι ὁ Θεὸς προσκαλεῖ τὸν κάθε ἄνθρωπο σὲ ἑνότητα, διότι μόνο μέσα ἀπὸ παρόμοια ἑνότητα μπορεῖ ὁ καθένας μας νὰ καταστεῖ πραγματικὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ἐνεργοποιήσει δηλαδὴ τὸ φῶς τοῦ Βαπτίσματός του.

Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ, ἀπευθύνω τὶς θερμότερες πατρικές μου εὐχὲς καὶ συνοδεύω μὲ τὴν πατρική μου εὐλογία τὸν ἀγώνα σας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ΄

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ἁγιολογικό ἀφιέρωμα Γ΄ Ἑβδομάδος μηνός Ἰουλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 13 Ἰουλίου † Μνήμη τῶν ἁγίων ὁσιομαρτύρων Ἀμμωνίου, Ἐπαφροδίτου (ἤ Παμφοδίτου), Εὐσθενίου, Ἡλιοφώτου, Παμμεγίστου καί Χου-λελαίου, τῶν...

Η εορτή του Οσίου Παϊσίου στον Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγιάς Μυκόνου

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ ιερούργησε σήμερα το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγιάς Μυκόνου, με τη συμμετοχή των Εφημερίων του Ναού...

Η εορτή του Οσίου Παϊσίου στην Νέα Ηρακλείτσα Ελευθερών

Με λαμπρότητα και εκκλησιαστική τάξη εορτάσθηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 η μνήμη του Οσίου Θεοφόρου Πατρός Παϊσίου του Αγιορείτου σε όλες της ενορίες...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στην ιστορική Μεθώνη

Στον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου της ιστορικής κωμοπόλεως της Μεθώνης τέλεσε την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, την Κυριακή 12η Ιουλίου,...

Πανήγυρις Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ι. Μονή Μεταμορφώσεως Μουτσιάλη

Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε αρχιερατική θεία Λειτουργία και...

Η εορτή της αναμνήσεως του θαύματος της Αγίας Ευφημίας στο Σύδνεϋ

Με λαμπρότητα εορτάστηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Ευφημίας της Μεγαλομάρτυρος. Επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων ήταν ο φερώνυμος Ιερός...

O ΙΣΚΕ καταδικάζει απερίφραστα την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα την ανακοίνωση της μετατροπής της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως σε τζαμί. Η πράξη αποτελεί βαρβαρότητα και δεν βοηθά...

Ἡ Ἁγία Σοφία δέν «διαγράφεται», οὔτε «παραγράφεται»!

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ ἀφορμή τήν πρόσφατη ἀπόφαση γιά τή μετατροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Κωνσταντινούπολη σέ τζαμί, ἐκφράζει τή...

Ο Εσπερινός του Οσίου Παϊσίου στην Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως

Με εκκλησιαστική τάξη τελέσθηκε και φέτος, Σαββάτο 11 Ιουλίου 2020 ο πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής του Οσίου Παϊσίου στο πανηγυρίζον εξωκκλήσιο επ’ ονώματι του...

Αρχιερατικό συλλείτουργο επί τη Ιερά Μνήμη της Αγίας Ευφημίας στην Χαλκίδα

To Σάββατο 11 Ιουλίου 2020, στον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου Χαλκίδος εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανευφήμου Ευφημίας με αρχιερατικό συλλείτουργο...

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο Αγιοταφιτών Πατέρων

Τό Σάββατον, 28ην Ἰουνίου / 11ην Ἰουλίου 2020, ἐτελέσθη τό τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων Ἀρχιμανδρίτου Μαρτυρίου, θανόντος τήν 1ην Ἰουνίου 2020 καί τοῦ μοναχοῦ Νικολάου...

Τό λάδι τῆς θρησκείας εἶναι ἁμαρτία καί λάθος νά χρησιμοποιεῖται γιά νά ἀνάβει καί νά ἐξυπηρετεῖ ἐθνικιστικούς σκοπούς

Σχετικά μέ τήν ἀπόφαση μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφιᾶς σέ τζαμί, ὀ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου καί Πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, δήλωσε: «Ἡ ἀπόφαση αὐτή ἀνήκει στίς τραγικές...

Αρετή προς το θεαθήναι

Του αρχιμ. Ιακώβου Κανάκη Σε μια κοινωνία άκρως εγωκεντρική, η οποία θρέφει και ευνοεί τον υπέρμετρο εγωισμό τα αποτελέσματα είναι ορατά και σε μεγάλο βαθμό...

Η λυπηρά ανακοίνωσις της Μητροπόλεως Λέρου για την Αγία Σοφιά

Η λιτή και λυπηρά ανακοίνωσις της Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου-Καλύμνου-Αστυπαλαίας για την Αγία Σοφιά: «Η Αγία Σοφία, το Μέγα Μοναστήρι, η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, ήταν,...

Όσιος Παΐσιος: Αυτή την προσευχή να λέτε κάθε μέρα και o Θεός θα είναι δίπλα σας!

Η αγάπη του Γέροντα Παΐσιου για όλο τον κόσμο είναι γνωστή .Ο Γέροντας έχει βοηθήσει πλήθος ανθρώπων και πριν και μετά την κοίμησή του....