Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ΄

Ἑορτάζουμε σήμερα τὴν ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας μας, αὐτῆς τῆς νοητῆς κιβωτοῦ με τήν ὁποία ὁ Θεὸς ἀπεργάζεται τὴν σωτηρία, μᾶς προετοιμάζει πρὸς ὑπάντησή Του καὶ μᾶς παρέχει τὴν πρόγευση τῆς αἰωνίου χαρᾶς ἐν τῇ Βασιλείᾳ Του.

Μέ τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δέκα ἡμέρες μετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου πραγματοποιεῖται ἡ ὑπόσχεση ποὺ Ἐκεῖνος ἔδωσε στοὺς Μαθητές Του: «Ὅταν θὰ ἔλθῃ ὁ Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, θὰ σᾶς ὁδηγήσει στὴ σωτηριώδη ἀλήθεια» (Ἰω. 16, 13). Καὶ ἡ ἀπόδειξη τῆς ὑποσχέσεως ὑπῆρξε γεγονὸς ποὺ συγκλόνισε ὁλόκληρη τὴν πόλη τῶν Ἱεροσολύμων καὶ ποὺ συγκλονίζει ἔκτοτε τὴν Ἐκκλησία στὴ διαχρονική της πορεία: οἱ Ἀπόστολοι «γέμισαν ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ ἄρχισαν νὰ ὁμιλοῦν ξένες γλῶσσες, σύμφωνα μὲ τὴν ἔμπνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ νὰ κηρύσσουν μὲ λόγους θεόπνευστους» (Πρ. 2, 4).

Ἡ “γλωσσολαλία„ τῶν Ἀποστόλων ἀπετέλεσε τὸ ὁρατὸ σημάδι τῆς ἑνότητας τῶν ἀνθρώπων· μιᾶς ἑνότητας ἡ ὁποία εἶχε διαρραγεῖ ὅταν οἱ ἄνθρωποι θέλησαν νὰ ἐξισωθοῦν μὲ τὸ Θεό, πράξη ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴ διαίρεση τῶν γλωσσῶν τους καὶ τὸν κατακερματισμὸ τῆς ὑπάρξεώς τους, ἐφόσον χάθηκε ἡ δυνατότητα ἐπικοινωνίας τους. Τώρα, ὅμως, μὲ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀποκαταστάθηκε ἡ χαμένη ἑνότητα τῶν ἀνθρώπων, ὅπως γλαφυρότατα τονίζει τὸ Κοντάκιο τῆς σημερινῆς ἑορτῆς: «Ὅταν κάποτε ὁ Θεὸς δημιούργησε τὴ σύγχυση τῶν γλωσσῶν τῶν ἀνθρώπων (ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτίας τους), αὐτὸ εἶχε ὡς συνέπεια τὸν κατακερματισμὸ τῶν ἐθνῶν. Ὅταν ὅμως ὁ Θεὸς ἔστειλε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μὲ τὴ μορφὴ πυρίνων γλωσσῶν, τότε προσκάλεσε καὶ πάλι ὅλους τοὺς ἀνθρώπους σὲ ἑνότητα. Γι’  αὐτὸ σήμερα ὅλοι μαζὶ δοξάζουμε τὸ Πανάγιο Πνεῦμα».

Ἀλλὰ γιατί, ἀλήθεια, ὁ Κύριός μᾶς ἀπέστειλε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μὲ τὴ μορφὴ τοῦ πυρός; Προφανῶς γιὰ νὰ μᾶς διδάξει ὅτι ἡ ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας εἶναι ἀντίστοιχη μὲ τό πῦρ, ὅτι δηλαδὴ γιὰ νὰ εἴμαστε συνεπεῖς Χριστιανοὶ πρέπει νὰ ἔχουμε πίστη ὡς μία ἀναμμένη φλόγα. Ὅταν βαπτιστήκαμε, ἐλάβαμε τὸν φωτισμὸ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δυναμικὴ νὰ ἐνεργοποιήσουμε αὐτὸν τὸν φωτισμό (γι’  αὐτὸ καὶ μετὰ τὸ Βάπτισμά μας ἐπονομαζόμασταν «Νεο-φώτιστοι», δηλαδὴ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ).

Ἡ ἐνεργοποίηση, ὅμως, τοῦ φωτὸς τοῦ Βαπτίσματός μας ἐναπόκειται στὸν δικό μας καθημερινὸ ἀγώνα μέσα στὴ ζωὴ: στὸν ἀγώνα μας κατὰ τῶν παθῶν μας, στὸν ἀγώνα μας νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν ἁμαρτωλότητά μας καὶ νὰ μετανοήσουμε, στὸν ἀγώνα μας νὰ ζήσουμε ὡς πραγματικοὶ Χριστιανοὶ ἔναντι τῶν συνανθρώπων μας, δηλαδὴ μὲ πραγματικὴ ἀγάπη καὶ μὲ εὐαισθησία ἀπέναντι στὰ κοινωνικὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς μας. Γι΄ αὐτὸ ὅταν βαπτιστήκαμε μᾶς εὐχήθηκαν νὰ εἴμαστε «καλοφώτιστοι», δηλαδὴ νὰ ἐνεργοποιήσουμε τὸ φῶς τοῦ Βαπτίσματος πρὸς τὴν ὀρθὴ κατεύθυνση.

 Ἀδελφοί,

Ἡ σημερινὴ ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς ὑπενθυμίζει τὸ κοσμοσωτήριο γεγονὸς τῆς γεννήσεως τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ    σχεδίου τοῦ Θεοῦ νὰ προσκαλέσει τὸν ἄνθρωπο σὲ μετάνοια καὶ νὰ τὸν ὁδηγήσει στὴν αἰωνιότητα. Ὑπενθυμίζει, ὅμως, ταυτόχρονα τὴν    « προσωπική μας Πεντηκοστή», δηλαδὴ τὴν ἔννοια καὶ τὴ σημασία ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἔχει τὸ Βάπτισμά μας στὴν προσωπική μας ζωή. Ἡ σημερινὴ ἑορτὴ ἔρχεται νὰ μᾶς ὑπενθυμίσει ὅτι ὁ Θεὸς προσκαλεῖ τὸν κάθε ἄνθρωπο σὲ ἑνότητα, διότι μόνο μέσα ἀπὸ παρόμοια ἑνότητα μπορεῖ ὁ καθένας μας νὰ καταστεῖ πραγματικὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ἐνεργοποιήσει δηλαδὴ τὸ φῶς τοῦ Βαπτίσματός του.

Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ, ἀπευθύνω τὶς θερμότερες πατρικές μου εὐχὲς καὶ συνοδεύω μὲ τὴν πατρική μου εὐλογία τὸν ἀγώνα σας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ΄

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Φοιτητική Στέγαση στο Αμαλίειον Οικοτροφείον Θηλέων

Στο Αμαλίειον Οικοτροφείον Θηλέων λειτουργεί Σπουδαστικό Τμήμα, το οποίο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει σπουδάστριες, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Η φιλοξενία περιλαμβάνει διαμονή...

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στον Μητροπολίτη Παροναξίας

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Καλλίνικο επισκέφθηκε την Τρίτη 5-7-2022 στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης. Ο...

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς στην Ιερά Μονή Τρικόρφου για να τελέσει τρισάγιο στην μακαριστή Γερόντισσα Παϊσία

Την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάρωφ Τρικόρφου Φωκίδος, επισκέφθηκε σήμερα 5 Ιουλίου 2022, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς για να τελέσει τρισάγιο...

Ικανοποίηση από την Ιερά Σύνοδο για την επίλυση του ζητήματος των οργανικών θέσεων των κληρικών

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ανακοινώνεται ότι με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά η Ιερά Σύνοδος παρέλαβε Επιστολή εκ...

Ἄς γίνουμε λοιπόν συγχωρητικοί, γιά νά ἔχουμε τέτοιον καί τό Θεό

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος "και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών". Τρία αγαθά διακηρύττει με τα λόγια αυτά. Τους άριστους...

Εντυπωσιάζει με την πρόοδό του το Παράρτημα Σπερχειάδος – Μακρακώμης του Ωδείου της Ι.Μ. Φθιώτιδος

Mια όμορφη βραδιά λόγου, ποίησης και μελωδίας αφιερωμένη στην Μικρά Ασία χάρισε το 5ο Παράρτημα του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο ΜΕΛΩΔΟΣ»...

Άγιος Μιχαήλ Χωνιάτης ή Ακομινάτος. Ο λόγιος επίσκοπος των Αθηνών {4 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ,Θεολόγου - Καθηγητού Μέσα από τη σύγχρονη πνευματική Βαβέλ και το πυκνό σκοτάδι της ψυχαναγκαστικής ιδεοληψίας κατά της χριστιανικής πίστης, προβάλλουν οι ολόφωτες...

Άγιος Ανδρέας Κρήτης: Ο ποιητής του Μεγάλου Κανόνος {4 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ, Θεολόγου - Καθηγητού Την Πέμπτη της Ε΄ εβδομάδος των Νηστειών ψάλλεται στην Εκκλησία μας ο Μέγας Κανόνας, το έξοχο ποίημα του αγίου...

Δέηση υπέρ ανευρέσεως του αγνοουμένου Συνταγματάρχου συνεπεία της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974

Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου, ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Θωμάς Κάιας, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς μας Μητροπόλεως,...

Μνήμη Ιωάννη Γαλάνη Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ

Χαράλαμπος Γ. Ατματζίδης, Ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ Το Σάββατο 2 Ιουλίου τελέστηκε η Νεκρώσιμη Ακολουθία του Καθηγητή Ιωάννη Γαλάνη, στον Ιερό Ναό...

Ο Μητροπολίτης Παροναξίας στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως

Ξεκίνησαν φέτος με την Χάρη του Θεού και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Καλλινίκου, οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, στην περιοχή...

Με λαμπρότητα πανηγύρισε η Παναγία Εικονίστρια Πολιούχος Σκιάθου

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 η Πανήγυρη της επετείου ευρέσεως της Ιεράς Εικόνος της...

Η Εξόδιος Ακολουθία της Μοναχής Θεοδότης

Η Τοπική μας Εκκλησία προέπεμψε σήμερα Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022, την Αδελφή της Ι. Μονής Αγ. Βλασίου Τρικάλων, μακαριστή Μοναχή Θεοδότη, (κατά κόσμον Μαρία)...

Αύριο η κηδεία της Ηγουμένης Ευπραξίας

Η Αποστολική Ιερά Μητρόπολή μας αναγγέλλει μετά θλίψεως την εις Κύριον εκδημία της μακαριστής Ηγουμένης της Ι. Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χιλιομοδίου Γερόντισσας Ευπραξίας...

Θυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου της Αγίας Υπομονής στα Κύμινα

Την Κυριακή 3 Ιουλίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων...