Το Άγιον Όρος είναι κιβωτός, προπύργιο και φάρος της Ορθοδοξίας, ανεκτίµητος θησαυρός για την Ελλάδα και πολύτιµο πετράδι της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς. Σε αυτόν τον ξεχωριστό τόπο, σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες του «Εθνους της Κυριακής», σχεδιάζεται από τη νέα κυβέρνηση -πολύ σύντοµα- η αντικατάσταση του πολιτικού διοικητή της Αθωνικής Πολιτείας. Οι ίδιες πηγές ενηµέρωσης αναφέρουν ότι εδώ και κάποιες ηµέρες οι ενδιαφερόµενοι -είτε έχουν είτε όχι τα απαιτούµενα και ουσιαστικά προσόντα- «συνωστίζονται» περιµένοντας τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, να τους διορίσει… Πιέσεις ασκούνται από διάφορες πλευρές, µε τον καθένα να διαθέτει τα δικά του όπλα στη φαρέτρα του…

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί τού πλήθους των υποψηφίων, όπως µηχανικών, πολιτευτών, επιχειρηµατιών, δικηγόρων, γιατρών, καθηγητών, πρώην δικαστών, πρώην αστυνοµικών, τέως βουλευτών, εµπόρων, οι οποίοι µέχρι σήµερα ήταν είτε τακτικοί είτε περιστασιακοί επισκέπτες στο «Περιβόλι της Παναγίας», πιστεύουν ότι είναι ικανοί να το διοικήσουν. Το Αγιον Ορος, όµως, αυτοδιοικείται. Η διοίκησή του ασκείται από την Ιερά Κοινότητα, την οποία αποτελούν οι αντιπρόσωποι των 20 Ιερών Μονών. Το «Εθνος της Κυριακής» προσπαθεί σήµερα να προσεγγίσει-σκιαγραφήσει την προσωπικότητα που πρέπει να έχει αυτός ο οποίος θα αναλάβει την τιµητική, αλλά εξαιρετικά ιδιαίτερη και δύσκολη αποστολή: του πολιτικού διοικητή του Αγίου Ορους.

Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, το κράτος έχει στον αυτοδιοίκητο χώρο της Ελλάδας τη χερσόνησο του Αθω. ∆ηλαδή, στο Αγιον Ορος έχει την εποπτεία της ακριβούς τήρησης των αγιορείτικων καθεστώτων -ως προς το διοικητικό µέρος- και την αποκλειστική αρµοδιότητα της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας. Επίσης, η συνταγµατική διάταξη συνεχίζει και αναθέτει τις αρµοδιότητες αυτές στον διοικητή. Ο αρχιµανδρίτης Ευδόκιµος Καρακουλάκης στο βιβλίο του «∆ιοίκηση και οργάνωση του Αγίου Ορους» αναφέρει ότι ο τίτλος του διοικητή χαρακτηρίζεται αδόκιµος και χρήζει αναθεώρησης. Ισως αυτός να είναι και ο λόγος που οι Αγιορείτες χρησιµοποιούν τον όρο «πολιτικός διοικητής»

Ευαισθησία και πολλή προσοχή

Ο άνθρωπος που θα επιλεγεί πρέπει -γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγµατα- να κινείται µε ευαισθησία και µε µεγάλη προσοχή ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες του, χωρίς να αναµειγνύεται στα εσωτερικά της Ιεράς Κοινότητας και των Ιερών Μονών. Θα πρέπει να αγαπά τον χώρο και τους κατοίκους του και να µην παρασύρεται ποτέ από τις «παγίδες» της εξουσίας. Να είναι οπωσδήποτε αποδεκτός από το Οικουµενικό Πατριαρχείο, στο οποίο και ανήκει το Αγιον Ορος.

Η µη συναίνεση του πνευµατικού ηγέτη του Αγίου Ορους, δηλαδή του Οικουµενικού Πατριάρχη Βαρθολοµαίου, εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους και περιπέτειες για τις σχέσεις Φαναρίου – ελληνικής κυβέρνησης-Αγίου Ορους. Βέβαια, την καλύτερη απάντηση για το πώς θα ήθελαν να είναι και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο νέος πολιτικός διοικητής του Αγίου Ορους τη δίνουν οι ίδιοι οι κάτοικοί του, οι Αγιορείτες πατέρες, στους οποίους απευθυνθήκαµε ζητώντας την άποψή τους.

Ο ηγούµενος της Μονής Βατοπεδίου, αρχιµανδρίτης Εφραίµ, αν και -όπως µας εξήγησε- δεν έχει πληροφορηθεί µέχρι στιγµής για κάποια αλλαγή στη διοίκηση του Αγίου Ορους, θεωρεί δευτερεύον ζήτηµα την παρουσία του διοικητή, διότι ο Αθως διοικείται από την Ιερά Κοινότητα. «Ο διοικητής δεν έχει κάποια ουσιαστική διοίκηση στο Αγιον Ορος. Στην ουσία είναι ένας επόπτης των κρατικών υπηρεσιών.

Όσον αφορά στο πρόσωπο του διοικητή, το µόνο που θα επιθυµούσαµε είναι να σέβεται το Αγιον Ορος και το Οικουµενικό Πατριαρχείο» τονίζει ο γέροντας Εφραίµ. Την ίδια επισήµανση στη συζήτησή µας έκανε και ο ηγούµενος της Μονής ∆ιονυσίου, αρχιµανδρίτης Πέτρος, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο διοικητής δεν εκπροσωπεί το Αγιον Ορος, αλλά την πολιτεία. Ο νέος διοικητής θέλουµε να αγαπάει το Αγιον Ορος και να γνωρίζει τα προβλήµατά του. Συνήθως, όµως, οι αρµόδιοι δεν ρωτούν την Αθωνική Πολιτεία. Ωστόσο, αν ζητηθεί η άποψή µας, θα το κάνουµε, αλλά αυτό θα γίνει συλλογικά. Εµείς δεν πολιτικοποιούµεθα, δεν είµαστε ψηφοφόροι. Είµαστε άµισθοι φύλακες αυτών των µνηµείων του Αγίου Ορους, που όλες οι κυβερνήσεις θα ήθελαν πολλά χρήµατα για να τα διαφυλάξουν. Περιµένουµε από την ελληνική πολιτεία να συµπεριφερθεί ανάλογα στο Αγιον Ορος. Το συµφέρον της δεν είναι να έρθει ένα πρόσωπο “διακοσµητικό”, γιατί δεν πρόκειται για καριερίστικη θέση. Παλαιότερα υπήρχε µια τάση να στέλνουν καθηγητές. Αυτό όµως δεν βοηθούσε τόσο πολύ στα θέµατά µας, γιατί οι ακαδηµαϊκοί έχουν άλλα προσόντα» προσθέτει ο ηγούµενος της Μονής ∆ιονυσίου.

«Υπεράνω κομμάτων»

Ο ηγούµενος της Μονής Σταυρονικήτα, αρχιµανδρίτης Τύχων, θα ήθελε να δει στο Αγιον Ορος για τη συγκεκριµένη θέση ένα πρόσωπο κατάλληλο και όχι απλά κάποιον για να τον «βολέψουν»: «Η κυβέρνηση καλό θα ήταν να βάλει στον Αθω κάποιον που θα την εξυπηρετήσει, αλλά θα κάνει καλό και στην Αθωνική Πολιτεία. Να καταλαβαίνει τι συµβαίνει εδώ, ποιες είναι οι πραγµατικές ανάγκες και να µπορέσει να µας βοηθήσει στα οικονοµικά αλλά και στα θεσµικά µας ζητήµατα. Πολλές φορές οι κυβερνήσεις δεν δίνουν σηµασία στον εκάστοτε διοικητή.

Το Αγιον Ορος είναι υπεράνω κοµµάτων και αυτό πρέπει να κρατήσουµε». Είθισται, όπως επισηµαίνει ο ηγούµενος της Μονής Εσφιγµένου, αρχιµανδρίτης Βαρθολοµαίος, η εκάστοτε κυβέρνηση να βάζει τον εκπρόσωπό της στο Αγιον Ορος: «Ως ηγούµενος της Μονής Εσφιγµένου, το παράπονό µου-διαπίστωση είναι ότι οι αρµόδιοι δεν έδωσαν τη δέουσα προσοχή και δεν αντιµετώπισαν το πρόβληµα σαν αγιορείτικο πρόβληµα.

Όταν υπάρχει απραξία και αδιαφορία για τον νόµο, όταν υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις -ακόµη και να µη θέλουµε-, σκεφτόµαστε ότι υπάρχει µια αδράνεια από την ελληνική πολιτεία. Αν και τα πράγµατα δεν µπορούν να αλλάξουν από τη µία ηµέρα στην άλλη, ούτε υπάρχουν µαγικά ραβδιά, ωστόσο περιµένουµε να βρεθούν λύσεις σε καταστάσεις που έχουν παγιωθεί. Ο νέος διοικητής θέλουµε να αγαπάει το Αγιον Ορος συνολικά και να υπάρχει διάθεση να το βοηθήσει. Μόνο έτσι θα δει τα προβλήµατα που υπάρχουν και µόνο έτσι θα µπορεί να τα µεταφέρει στην εκάστοτε κυβέρνηση.

Να γνωρίζει ποιες είναι οι υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Ορους και από το Καταστατικό του Οργανισµού ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που αναφέρει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι δηµόσιοι λειτουργοί. Ως Αγιον Ορος οφείλουµε να διαφυλάξουµε και να παραδώσουµε στις επόµενες γενιές αυτά που µας έδωσαν εµάς οι πατέρες όταν µας δέχθηκαν στην αγκάλη του Αγίου Ορους».

Μένουµε µε τη βεβαιότητα και την ελπίδα ότι η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, ο αντιπρόεδρός της, ο αρµόδιος υπουργός Εξωτερικών, αλλά και η σωρεία των µελών της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου -που γνωρίζουν καλά τις απαιτήσεις αυτού του τόπου και τις ανάγκες του- θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, επιλέγοντας ό,τι καλύτερο για την ιδιαίτερη αυτή θέση µε τις λίγες και περιορισµένες αρµοδιότητες…

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Φθιώτιδος Συμεών στην Ομβριακή Δομοκού

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ομβριακής Δομοκού, ιερούργησε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών.   Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, μεταξύ...

Ἁγιολογικό ἀφιέρωμα Β΄ Ἑβδομάδος μηνός Ἰουλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 6 Ἰουλίου † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Σισώη, τοῦ Μεγάλου. Ὁ Ὅσιος Σισώης καταγόταν ἀπό τήν Αἴγυπτο...

Πανδήμως η Σίφνος ετίμησε την προστάτιδα της Παναγία Χρυσοπηγή

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Απολλωνίας Σίφνου, στον οποίο από εχθές είχε μεταφερθεί η ιερά Εικόνα της Παναγίας Χρυσοπηγής, ιερούργησε σήμερα το...

Η πρώτη επίσκεψη Αρχιεπισκόπου μετά από 24 χρόνια στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καμπέρας

Κοντά στο ελληνορθόδοξο ποίμνιο της Καμπέρας βρέθηκε την Κυριακή, 5 Ιουλίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος.  Μολονότι μέσα στον ένα χρόνο από την...

Κατέκλυσαν και φέτος οι πιστοί τη σκήτη του κτήτορος της Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγίου Οσίου Λεοντίου

Την ευλογία τού Οσίου Λεοντίου έλαβαν σήμερα πολλοί ευσεβείς πιστοί από την Αιγιάλεια, την Αχαΐα και την Κόρινθο που ανηφόρισαν στο κατανυκτικό και επιβλητικό...

Ενθρόνιση του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Παναγίας Καλλίπετρας Αρχιμ. Παλαμά

Την Κυριακή 5 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλλίπετρας. Στο...

Στην κωμόπολη της Βαλύρας Μεσσηνίας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Στην κωμόπολη της Βαλύρας Μεσσηνίας βρέθηκε το πρωί της Κυριακής 5ης Ιουλίου ε.έ. ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ως προεξάρχων...

Ακολουθία επί τη διασαλεύση της Αγίας Τραπέζης στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Ασσήρου

Φωτογραφικό Υλικό  Μέσα κλίμα πνευματικής χαράς και σύμφωνα με την τάξη και το τυπικό που ορίζει η Αγία μας Εκκλησίας, τελέσθηκε υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου...

Εκδηλώσεις 199ης επετείου Επαναστάσεως Καλαρρυτών

Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020, το πρωΐ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος ελειτούργησε στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Καλαρρυτών. Μετά το πέρας...

O Πλαταμώνας υποδέχθηκε την εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης και ευλάβειας προς το πάνσεπτο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου ο Πλαταμώνας υποδέχθηκε την εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας, αντίγραφο της ομώνυμης...

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου γιά τόν ἅγιο Καλλίνικο Ἐδέσσης

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Πρόσφατα ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν Συνεδρίασή της τῆς 23ης Ἰουνίου 2020, μέ ἀπόφασή της ἐνέταξε στό...

Έναρξη νέου συσσιτίου απόρων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Το Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Καμπέρα, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος μετέβη στην πόλη Queanbeyan και χοροστάτησε στον...

Εκοιμήθει η Οσιολογιωτάτη Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίας Κυριακής Λουτρού, Φιλοθέη Μοναχή

Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας αγγέλει την προς Κύριον εκδημίαν της Οσιολογιωτάτης Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίας Κυριακής Λουτρού, Φιλοθέης Μοναχής. Η εξόδιος ακολουθία αυτής...

Λουσμένος από τις ακτίνες του δύοντος ηλίου και τη Θάλασσα ο βράχος της Χρυσοπηγής υποδέχθηκε την ομώνυμη εικόνα της...

Η Αγία Εικόνα της Παναγίας «Χρυσοπηγής», αφού μεταφέρθηκε με αυτοκινητοπομπή από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Εξαμπέλων Σίφνου, όπου φιλοξενήθηκε επί ένα έτος,...

Φθιώτιδος: Να μην ζούμε κλεισμένοι στον εαυτό μας, γιατί αυτή η ζωή είναι ζωή δυστυχίας και κόλασης

Στο ερημικό Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Θερμοπυλών, το οποίο είναι κτισμένο στην ορεινό όγκο της Ανάβρας Φθιώτιδος, μετέβη το πρωί του Σαββάτου...