Αρχική Συναξάρι 15ης Ἀπριλίου ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΣΟΥΚΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΣΟΥΚΙΟΣ