Αρχική Συναξάρι 15ης Ἀπριλίου ananias_ieromartis_episkopos_lakedemonias

ananias_ieromartis_episkopos_lakedemonias