«Οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνάστασιν πολλῶν»

Μιά ἀπό τίς μεγάλες γιορτές μας ἡ σημερινή. Ἐκτός ἀπό τήν Παναγία μας καί τό δίκαιο Ἰωσήφ, κύριο ρόλο ἔχει μιά μεγάλη μορ­φή: Ὁ δίκαιος Συμεών. Αὐτός ἀξιώνεται νά ὑποδεχθεῖ στό Ναό ὡς βρέφος τόν Κύριο, νά Τόν κρατήσει στήν ἀγκαλιά του καί νά προ­φητεύσει γι’ Αὐτόν. Ἄς μείνουμε γιά λίγο σ’ αὐτή τή μοναδική προ­φητεία του, ὅτι ὁ Χριστός θά ἦταν «σημεῖο ἀντιλεγόμενο».

* * *

α) Τό ἀντιλεγόμενο σημεῖο.

1. Πραγματικά ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου μας στή γῆ, δίχασε τούς ἀνθρώπους σέ ὀπαδούς καί ἀκολούθους του, καί σέ ἐχθρούς καί ἀντιπάλους του.

2. Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος, διεκήρυξε ὅτι ἦλθε νά βάλει «μάχαιρα» καί διχασμό ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους. Ἀκόμα καί ἀνάμεσα σέ πολύ γνωστά καί κοντινά πρόσωπα, μέχρι καί σέ συγγενεῖς μεταξύ τους.

3. Καί ὄχι μόνο σέ μαθητές καί πολεμίους Του, ὄχι μόνο νά εἶ­ναι «σημεῖο ἀντιλεγόμενο», ἀλλά καί κάτι περισσότερο. Νά εἶναι ἡ παρουσία Του «εἰς πτῶσιν» καί ἀντίστοιχα εἰς «ἀνάστασιν» πολ­λῶν. Γιά ἄλλους δηλαδή, ὁ Ἰησοῦς Χριστός νά εἶναι ἡ σωτηρία, καί γιά ἄλλους ἡ καταστροφή.

β) «Εἰς πτῶσιν».

Πολλοί τότε καί τώρα.

1. Ἄς θυμηθοῦμε τούς συγχρόνους Του θρησκευτικούς ἀρχη­γούς τοῦ Ἰσραήλ. Καί στή συνέχεια ὅλους τούς ἐχθρούς καί πολε­μίους Του. Πόσοι «διῶκτες»! Πόσοι αἱρετικοί! Πού Τόν πολέμησαν μέ λύσσα. Καί προσπάθησαν καί τό ὄνομά Του νά ἐξαλείψουν ἀπό τήν ἱστορία!

2. Ἀλλά καί τούς πιό κοντινούς μας: Τούς ὑλιστές, τούς ὀρθο­λογιστές, τούς ποικίλους ἀρνητές. Καί κοντά σ’ αὐτούς τούς πολ­λούς «λογοτέχνες», «καλλιτέχνες», κουλτουριάρηδες… Ἤ καί ἀν­θρώ­πους πού κατέχουν κάποια θέση στήν πολιτεία, στήν κοινωνία, στήν οἰκονομική ζωή…

3. Ἀκόμα καί τούς καιροσκόπους, τούς ἀδιάφορους, τούς ἐ­γωιστές… Καί – τό πολύ θλιβερό – τούς χριστιανούς ἐκείνους πού ἁπλῶς ὀνομάζονται ἔτσι καί δέν ἔχουν καμιά σχέση μέ τό Χριστό καί τή χριστιανική ζωή.

γ) «Εἰς ἀνάστασιν».

Ποιοί εἶναι αὐτοί;

1. Ἐκείνη τήν παλιά ἐποχή, οἱ μαθητές καί ἀπόστολοι τοῦ Κυ­ρίου. Οἱ πρῶτοι χριστιανοί πού ζοῦσαν μέ συνέπεια τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Κι ἀκόμα, οἱ ἀμέτρητοι μάρτυρες, οἱ ἀπολογητές, οἱ ὁμολο­γητές, οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὅσιοι.

2. Κοντά σ’ αὐτούς καί ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ἁπλοί καί ταπεινοί ἄν­θρωποι πού πίστεψαν στό Χριστό καί μέ ἀγώνα βίωσαν τό θέλημά Του.

3. Ὅλοι αὐτοί πού ἄφησαν ταπεινά καί μέ ἐμπιστοσύνη τόν ἑ­αυτό τους στή Χάρη τοῦ Θεοῦ «οἱ ταπεινοί τῇ καρδίᾳ», αὐτοί πού προσάρμοσαν τόν ἑαυτό τους στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί μέ ἀγώνα καί θυσία ξεπέρασαν τίς ἀναστολές τους καί ἀκολούθησαν πιστά τόν Κύριο.

* * *

Γιά μᾶς τί εἶναι ὁ Χριστός; Εἰς «πτῶσιν;» Ἤ εἰς «ἀνάστασιν;»

Ἀσφαλῶς, ἀδελφοί μου, τό πρῶτο, ἄν βάζουμε κάποια ἐρωτη­ματικά στά ὅσα μᾶς δίδαξε, ἄν θέλουμε τό νόμο Του, τό θέλημά Του νά τά φέρνουμε στά μέτρα μας, ἄν κάποια πράγματα μᾶς κρα­τοῦν μακρυά ἀπό τή ζωή τή χριστιανική, τήν ἀποφασιστική μετά­νοια…

Ὅμως, βέβαιο τό δεύτερο, ἄν ζοῦμε συνεχῶς μέσα στό πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου, δηλαδή στό πνεῦμα τῆς ἐμπιστοσύνης στό ἅγιο θέλημα Του, στό πνεῦμα τῆς ἀγάπης, τῆς ταπει­νο­φροσύνης, τῆς συνεχοῦς μετανοίας…

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (Λουκ. β΄ 22-40)

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συναξάρι 19ης ᾿Ιανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου τοῦ ἀναχωρητοῦ. Ὁ Ὅσιος Μακάριος ἐγεννήθηκε περί...

Τον στύλο της Ορθόδοξης πίστης Μέγα Αθανάσιο εόρτασαν στην Σύμη

Σήμερα Δευτέρα 18η Ἰανουαρίου 2021, τήν ἱερά μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, τίμησε μέ τήν δέουσα λαμπρότητα καί σύμφωνα μέ...

Ο ευσεβής λαός της Καστροπολιτείας του Διδυμοτείχου τίμησε τον στύλο της Ορθόδοξης πίστης Μέγα Αθανάσιο

Ο ευσεβής λαός της Καστροπολιτείας του Διδυμοτείχου, έστω και υπό υγειονομικούς περιορισμούς, τίμησε και εώρτασε τον προστάτη και πολιούχο του, τον «ἡρωϊκότερο τῶν ἁγίων...

Εορτή των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου (18 Ιανουαρίου)

Μέγας Αθανάσιος (293; - 373 μ. Χ.) Ο Mέγας Πατήρ και Στύλος της Ορθοδοξίας, Aθανάσιος, διεξήγαγε πολλούς αγώνες για την Oρθόδοξη πίστη. Για το λόγο...

«Το Ουκρανικό ζήτημα» Αναστάσιος Βαβούσκος

Το παρόν πόνημα συνετάγη με έναν και μόνο σκοπό. Να ανεύρει τις  ιστορικοκανονικές απαντήσεις στα θέματα, που ανεφύησαν από την στάση  τόσο του Οικουμενικού...

Τα Ονομαστήρια του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Πανορμίτου

Στήν παλαίφατη Μονή τοῦ Μεγάλου Σωτῆρος, τοῦ Πανορμίτου Μετόχιο, σήμερα ἡμέρα Κυριακή 17η Ἰανουαρίου 2021, ὁ Ἀρχιθύτης τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ....

Επιτυχής η διαδικτυακή εκδήλωση της Ι.Μ. Φθιώτιδος με θέμα «Προεπαναστατικά Κινήματα»

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία διαδικτυακώς και με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό Star Κεντρικής Ελλάδος η τρίτη...

Η πανήγυρις της Αγίας Νίνας Παρισίων

Πανηγυρικά εόρτασε σήμερα η ενορία Αγίας Νίνας της Ισαποστόλου Παρισίων, προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μελιτηνής κ. Μαξίμου. Επετράπη περιορισμένος αριθμών πιστών συμφώνως προς τις οδηγίες...

Μητροπολίτης Γαλλία: «Η επιστήμη είναι Θείο δώρο στην υπηρεσία του ανθρώπου»

Στον Μητροπολιτικό Ι. Ναό Αγίου Στεφάνου Παρισίων λειτούργησε χθες ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ.  Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στη σημερινή ευαγγελική περικοπή...

Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου Αγρινίου

Με κατάνυξη και εκκλησιαστική λαμπρότητα αλλά υπό ιδιαίτερες συνθήκες εορτάστηκε την φετινή χρονιά η εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου...

Μέγας Αθανάσιος: Ο Στύλος της Ορθοδοξίας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ελάχιστοι άνθρωποι αξιώθηκαν να λάβουν τον τίτλο του «Μεγάλου» στην ιστορία της ανθρωπότητας, διότι αυτό προϋποθέτει να υπάρξει κάποιος...

Συναξάρι 18ης ᾿Ιανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καί Κυρίλλου, πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. ῾Ο Μέγας Ἀθανάσιος ἐγεννήθηκε κατά...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Μητροπολίτη Σύρου

Τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων υγειονομικής προστασίας, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ ιερούργησε σήμερα το πρωί στον Μητροπολιτικό Nαό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η καρδιακή ένωση θεραπεύει την κοινωνική απομόνωση και την σωματική αποστασιοποίηση»

Πολλά μηνύματα με αναγωγές στην σύγχρονη πραγματικότητα  απέστειλε από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών ερμηνεύοντας...

«Μνημονεύετε Ψαρά και Μεσολόγγι!»

Με μια συμβολική κίνηση, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ σηματοδότησε σήμερα την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 χρόνων από την...