Τό διήμερο 25η καί 26η τρ. μ. Ὀκτωβρίου 2020 ἑορτάστηκε σεμνοπρεπῶς καί στήν Σύμη, ἡ ἱερά μνήμη ἑνός ἐκ τῶν πλέον ἐνδοξοτέρων καί λαοφιλῶν Ἁγίων τῆς Ορθόδοξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.

Ἡ πατρογονική εὐσέβεια τῶν Συμαίων ἀπό αἰώνων ἐπέδειξε μεγάλη εὐλάβεια στόν δημοφιλῆ αὐτόν Ἅγιο καί θεμελίωσε πρός τιμήν του τέσσερις Ναούς στό νησί, ἕναν ἐνοριακό καί τρία ἐξωκκλήσια.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, κατά τό πρόγραμμά του, τήν Κυριακή τό ἑσπέρας χοροστάτησε τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἀλληλοδιαδόχως, ὥρα 17:00 στό Ἐξωκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου «Κάτω Μεριᾶς» καί στό Ἐξωκκλήσιον Ἁγίου Δημητρίου «Λάκκου» Σύμης, ὥρα 18:30, πλαισιούμενος ἐκ τῶν Ἐφημερίων τῆς Νήσου μας καί μέ τήν συμμετοχή δεκάδων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν νά τιμήσουν τόν Ἅγιο σέ ἀμφότερα τά ἱερά του Σεβάσματα καί νά ἀνάψουν τό κεράκι τῆς προσευχῆς τους.

Τό πρωί τῆς Δευτέρας κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία στόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου, μέ συλλειτουργούς του τόν Γεν. Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο π. Στέφανο Μακρῆ καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Ὁ Ποιμενάρχης μας ὁμίλησε σ’ ὅλες τίς προαναφερόμενες ἀκολουθίες ἐπικαίρως γιά τόν ἑορταζόμενο Ἅγιο καί παρότρυνε τούς πιστούς νά μιμοῦνται τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν τήν ζωή του, ἀφορμώμενος ἀπό τήν Χρυσοστομική ρήση, «Τιμὴ γὰρ μάρτυρος͵ μίμησις μάρτυρος».

Δραττόμενοι τῆς εὐλογημένης αὐτῆς εὐκαιρίας, μεταφέρουμε τήν ὀρθόδοξο διδασκαλία, βάσει τῆς ὁποίας, Ἅγιος εἶναι ὁ «ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ», ὁ «φίλος του Θεοῦ», αὐτός, ποὺ μὲ τὴν τέλεια ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ σήκωσε τὸν σταυρό του καὶ ἀκολούθησε μιμούμενος τὸν Χριστὸ καὶ ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ ἁγιαστεῖ καὶ νὰ θεωθεῖ καὶ ὡς πρὸς τὴν ψυχὴ καὶ ὡς πρὸς τὸ σῶμα, δοξαζόμενος μὲ τὸ χάρισμα τῆς θαυματουργίας καί παρρησίας νὰ πρεσβεύει ὑπέρ ἡμῶν.

Ἡ τιμὴ τῶν ἁγίων ἀρχίζει μὲ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ τοὺς μάρτυρες, ποὺ μιμήθηκαν τὸν Ἀρχιμάρτυρα Χριστό. Αὐτοὶ ἐγκαινίασαν τὸν χορὸ τῶν ἁγίων ποὺ παρέμεινε ἀνοιχτὸς μέχρι σήμερα, ἕτοιμος νὰ ὑποδεχτεῖ τοὺς ἐν Χριστῷ ζῶντες ποὺ δίνουν μαρτυρία Χριστοῦ ἐν παντὶ καιρῶ καὶ τόπω. Διὰ τῆς τιμῆς τῶν ἁγίων δοξάζεται καὶ ὑμνεῖται ὁ Θεὸς ποὺ τοὺς στεφάνωσε. Οἱ ἑορτὲς τῶν ἁγίων «θεσπίσματα τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος», ἐντάσσονται στὴ Λατρεία τοῦ Θεοῦ καὶ δι’ αὐτῶν οἱ τιμῶντες τοὺς ἁγίους μετέχουν μετὰ τῶν ἁγίων καὶ ἀγγέλων στὴν οὐράνια πανήγυρη, γιὰ νὰ ὑμνεῖται καὶ δοξολογεῖται ὁ μόνος καὶ ἀληθινὸς Θεός. Διὰ τῆς τιμῆς τῶν ἁγίων οἱ Χριστιανοὶ διεγείρουν τὸν ζῆλο τους γιὰ τὶς ἀρετὲς καὶ τὰ κατορθώματα τῶν ἁγίων καὶ ἐξασκοῦν τὴν μίμησή τους, καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπῆρξαν μιμητές του Χριστοῦ.

Οἱ ἅγιοι τιμοῦνται ὡς τέλειοι μιμητὲς καὶ φίλοι τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὸν ἐνάρετό τους βίο, στὸν ὁποῖο οἱ Χριστιανοὶ βλέπουν τὴν ἀσφαλέστατη ὁδὸ ποὺ ὁδηγεῖ στὸν παράδεισο. Ἡ τιμὴ τους ἐκ μέρους τῶν Χριστιανῶν εἶναι μία αὐτονόητη ἀπάντηση εὐγνωμοσύνης στὶς εὐεργεσίες τους πρὸς αὐτούς, γιὰ τὴ συνεχῆ τους προσευχὴ καὶ μεσιτεία πρὸς τὸν Θεό, γιὰ τὴν προστασία καὶ τὶς εὐλογίες τους, ποὺ παρέχουν στὸν κόσμο.

Οἱ ἅγιοι τιμῶνται ὡς οἱ ζῶντες μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ, στοὺς ὁποίους ἔχει διασωθεῖ τὸ κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν, καὶ ποὺ διὰ τῆς θεώσεώς τους μεταφέρθηκαν διὰ θανάτου εἰς τὴν ζωή. Ἡ ἀφθαρσία τῶν ἱερῶν Λειψάνων, ἡ θεία χάρη καὶ ἡ θαυματουργική τους δύναμη, ὡς προεικόνιση τῆς ἀναστάσεως, ἐπιβεβαιώνουν τὴν θέωση τοῦ ἀνθρώπου, καὶ τὴν ἐν Χριστῷ αἰώνια ζωή του. Πνευματοφόρα καὶ Χριστοφόρα δοχεῖα καὶ ὄργανα τοῦ Θεοῦ, τὰ ἱερὰ Λείψανα παρουσιάζονται ὡς εὐλογημένα δῶρα μετάδοσης τῆς θείας χάρης Του πρὸς τὸν κόσμο καὶ ἀναμφισβήτητη ἀπόδειξη συνάντησης τοῦ ἄκτιστου μὲ τὸ κτιστό.

Στὴν τιμὴ τῶν ἁγίων, μὲ τὶς διάφορες ἑορτὲς στὴ μνήμη τους, ὡς ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς Λατρείας τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ δοῦμε τὴν τιμὴ πρὸς Αὐτὸ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ τὴν Ἐκκλησία, ὑπὲρ τῆς ὁποίας ὁ Κύριος ἔχυσε τὸ Πανάγιο Αἷμα Του, «ἵνα καταστήσῃ τήν Ἐκκλησία ἔνδοξον μή ἔχουσα σπῖλον ἤ ρυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων ἀλλ’ ἵνα ἦ ἁγία καὶ ἄμωμος». (Ἐφεσ. ε΄, 27).

Κατωτέρω παρατίθενται φωτογραφικά στιγμιότυπα ἐκ τῶν προαναφερομένων Ἱ. Ἀκολουθιῶν καί τῆς Θ. Λειτουργίας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Ἀνδρέας

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει καὶ τιμᾶ τὴν ἱερὴ μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ πρωτοκλήτου. Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ἦταν ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας,...

Κοιτάξτε ξεφτίλα: Σε αστυνομικό κλοιό ο Ναός του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα

"Φρούριο" η περιοχή γύρω από τον ναό του Πολιούχου της Πάτρας - Κεκλεισμένων των θυρών ο εσπερινός και η θεία λειτουργία. Έντονη είναι η παρουσία...

Χειροτονία Διακόνου στην Λευκάδα

Το πρωί του Σαββάτου, 28 Νοεμβρίου 2020 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχων Σπανοχωρίου Λευκάδος, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση...

Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά στον ιστορικό Ναό του Τιμίου Σταυρού Σύμης

Σήμερα Κυριακή 29η Νοεμβρίου 2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος προσέφερε τήν ἀναίμακτη Θεία Λατρεία καί τό θυμίαμα τῆς προσευχῆς τοῦ δοκιμαζομένου Λαοῦ...

Ευρήκαμεν!!!

μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΑΝΔΡΕΑΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΝ "Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν" (Ιω. ά, 42) Κατά το διάστημα της μακράς ιστορίας της ανθρωπότητος έγιναν αποκαλύψεις...

Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά στο Παρίσι

Στον Μητροπολιτικό Ι. Ναό Αγίου Στεφάνου Παρισίων λειτούργησε σήμερα Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ. Σήμερα είναι η πρώτη Κυριακή που επαναλειτουργούν...

Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ἡ ἑνότητα στήν Ἐκκλησία

Τήν Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου. Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά...

«Πίστη είναι 24 ώρες απελπισίας και ένα λεπτό ελπίδας»

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ ιερούργησε σήμερα το πρωί, κεκλεισμένων των θυρών, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ερμουπόλεως, συμπαραστατούμενος από τους...

Αυστραλίας Μακάριος: Είμαστε πικραμένοι για τα 50 χρόνια σιγής της Χάλκης

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, όπως έγινε γνωστό, είχε προσκληθεί ως κεντρικός ομιλητής στους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Να κρατήσουμε την υπομονή και την ενότητά μας»

Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου λειτούργησε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, κεκλεισμένων των θυρών, τηρουμένων των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας....

Διαβλητή Συνοδική απόφαση – Η μη εναντίωση δεν σημαίνει επικύρωση και αποδοχή

Του Δρα Ανδρέα Ν. Παπαβασιλείου (*) Κατά το διήμερο, 23 και 25 Νοεμβρίου 2020, συνήλθε εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου με αποκλειστικό...

Πόσοι νέοι τηρούν σήμερα τις εντολές του Θεού;

Το μήνυμα του πλουσίου νεανίσκου. Πόσοι νέοι τηρούν σήμερα τις εντολές του Θεού; Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς...

Ψελλίσματα οφειλομένης ευγνωμοσύνης

Δύο εβδομάδες πέρασαν από την προς Κύριο εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κυρού Ιωάννου. Δύο εβδομάδες χωρίς την ευλογητική παρουσία του. Σε...

Παραδείγματα πρός ἀποφυγήν

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση Εἶναι συχνὸ πιὰ τὸ φαινόμενο νέοι Μητροπολίτες νὰ ἐπιδιώκουν τὴν προβολή τους καὶ πέρα ἀπὸ τὶς ἐπαρχίες τους, ἐπιλέγοντας πρωτοβουλίες...

Οἱ δαίμονες καί οἱ πανουργίες τους

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου Οἱ δαίμονες καί οἱ πανουργίες τους Ἡ φύση τῶν ἀγγέλων, ὅπως ἀναφέρθηκε, εἶναι, σύμφωνα μέ τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία, κτιστὴ...