ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Κατόπιν Πατριαρχικῆς καὶ Συνοδικῆς ἀποφάσεως, γνωρίζεται, ἐν συνοχῇ καρδίας καὶ μὲ τὴν ἐλπίδα εἰς τὸν Θεόν, ὅτι ἀναστέλλεται ἡ τέλεσις Θείων Λειτουργιῶν καὶ Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς λήψεως μέτρων διὰ τὴν ἀποφυγὴν τῆς διαδόσεως τοῦ κορονοϊοῦ.

Ὡς ἐκ τούτου, προσευχητικῶς πρὸς τὸν θεραπευτὴν καὶ σωτῆρα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν Κύριον, ἀνακοινοῦται ὅτι ματαιώνονται ὅλαι αἱ Θεῖαι Λειτουργίαι καὶ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι ποὺ εἶχον προγραμματισθῆ νὰ τελεσθοῦν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Φωτεινῆς Σμύρνης, μέχρι νεωτέρας ἀποφάσεως.

****

Πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σμύρνης,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Προσευχόμενοι πρὸς τὸν ἰατρὸν τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων μας Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν νὰ ἐνισχύῃ ὅλους μας κατὰ τὰς δυσκόλους αὐτὰς ἡμέρας, μετὰ συνοχῆς καρδίας σᾶς πληροφοροῦμεν ὅτι συνῆλθον εἰς συνεδρίαν ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου οἱ Ἐνδημοῦντες εἰς Κωνσταντινούπολιν Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται τοῦ Θρόνου, σήμερον, 18 Μαρτίου 2020, πρὸς θεώρησιν τῆς καταστάσεως ἡ ὁποία ἐδημιουργήθη ἀπὸ τὴν πανδημίαν τοῦ κορονοϊοῦ ποὺ πλήττει καὶ τὴν Χώραν μας, καί, ληφθέντων ὑπ’ ὄψιν τῶν μέτρων ποὺ ἔλαβον αἱ Ἁρμόδιοι Ἀρχαὶ τῆς Ἐντίμου Πολιτείας μας διὰ τὸν περιορισμὸν τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ ἰοῦ αὐτοῦ, ἀπεφασίσθη ἡ ἀναστολὴ τῆς τελέσεως Θείων Λειτουργιῶν καὶ Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν.

Κατόπιν τούτων, σᾶς πληροφοροῦμεν ὅτι δὲν θὰ τελεσθοῦν Θεῖαι Λειτουργίαι καὶ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Φωτεινῆς μέχρι νεωτέρας ἀποφάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Εἰς περίπτωσιν ἐκτάκτου πνευματικῆς ἀνάγκης, μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνῆτε πρὸς τὸν ἐφημέριον αὐτοῦ, Αἰδεσιμολογ. Πρωτοπρεσβύτερον π. Ἀθανάσιον Κατζιγκᾶν.

Ὡς Ἐπίσκοπος καὶ Ποιμενάρχης σας, καλῶ ὅλους μας εἰς μετάνοιαν καὶ εἰς κοινὴν προσευχὴν κατὰ τὴν κρίσιμον αὐτὴν περίοδον, ἰδίως κατὰ τὰς ἡμέρας καὶ ὥρας τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ Θείων Λειτουργιῶν ποὺ ματαιοῦνται λόγῳ ἀνωτέρας βίας, πρὸς τὸν ἐν Τριάδι Θεὸν διὰ τὴν ἐνίσχυσίν μας, μὲ τὴν ἰδιαιτέραν παράκλησιν νὰ κολοβώσῃ τὰς ἡμέρας τοῦ πειρασμοῦ καὶ νὰ δώσῃ ταχέως τὴν ἔκβασιν, τὸν ὁποῖον, πειρασμόν, παρεχώρησεν εἰς ἡμᾶς, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ διὰ νὰ ἀσκηθοῦμεν εἰς τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν πίστιν. Εἴθε ἡ πνευματικὴ αὕτη ἄσκησις νὰ ὁδηγήσῃ ὅλους μας εἰς ἐπινίκιον στέφανον ἀγῶνος ἀρετῆς καὶ ἔτσι νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ προσκυνήσωμεν τὰ σεπτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου μας καὶ νὰ πανηγυρίσωμεν τὴν Λαμπροφόρον Ἀνάστασίν Του.

Τέλος, παρακαλοῦμεν καὶ προτρεπόμεθα ὅλους σας νὰ προσευχηθοῦμε ἀπὸ κοινοῦ πρὸς τὸν Ἅγιον Χαραλάμπη, τὸν θαυματουργὸν καὶ ἰαματικόν, τὸν θεραπευτὴν τῶν λοιμωδῶν ἀσθενειῶν, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὴν πλησιόχωρον Μαγνησίαν (Manisa), νὰ μεσιτεύσῃ πρὸς Κύριον διὰ τὴν ταχεῖαν κατάπαυσιν τῆς νόσου.

Μὲ τὴν διαβεβαίωσιν ὅτι, ὡς πάντοτε, ἰδιαιτέρως ὅμως κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτάς, θὰ προσευχώμεθα δι’ ὅλους ἐσᾶς, τὸ μικρὸν ποίμνιον ποὺ ἐνεπιστεύθη εἰς ἡμᾶς ἡ Ἐκκλησία εἰς τὴν ἱστορικὴν Σμύρνην, διατελοῦμεν, διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης ὅλων σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Σμύρνης Βαρθολομαῖος

Σμύρνη, 18 Μαρτίου 2020

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ἡ Ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμω

Τό Σάββατον, 15ην / 28ην  Μαρτίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου μέ μετάθεσιν ἡ Ὀνομαστική ἑορτή τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ....

Η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Ιερέως π. Θεμιστοκλή Δεληγιαννίδη

Εκοιμήθη εν Κυρίω την 26η Μαρτίου ο εφημέριος του Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Κοιμητηρίου Ζωγράφου Πρωτοπρ. Θεμιστοκλής Δεληγιαννίδης. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε το...

Κορονοϊός – Άγιο Όρος: Μοναχός βρέθηκε θετικός στον ιό – Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ

Θετικός βρέθηκε στον κορονοϊό Mοναχός του Αγίου Όρους και αυτή την στιγμή νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ο Μοναχός...

Οι Ιερές Ακολουθίες κεκλεισμένων των θυρών στη I.M. Κορίνθου

Με αισθήματα βαθυτάτης ευθύνης έναντι στον δωρεοδότη Θεό, στην Αγία Εκκλησία Του, καθώς και στο υπερπολύτιμο δώρο της ανθρώπινης ζωής ο σεπτός Ποιμενάρχης μας...

«Μακαριώτατε, η συνείδησή μου μέ ἐλέγχει»

Ανοιχτή επιστολή του εκπαιδευτικού και εφημέριου του Ιερού Ναού Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Πρωτοπρεσβύτερου π. Βασίλειου Κοκολάκη, προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης...

Καπερνάρος: Να συλληφθεί άμεσα ο Μητροπολίτης Κέρκυρας και να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο!

Ακούστε τη συνέντευξη του γνωστού ποινικολόγου στον ΘΕΜΑ 104.6 και τον Τάκη Σπηλιόπουλο. Μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104.6 ο γνωστός ποινικολόγος Βασίλης Καπερνάρος, τόνισε πως οφείλει...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Πανύμνητε Μήτερ, από πάσης ρύσαι συμφοράς άπαντας»

Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου χοροστάτησε την Παρασκευή 27/3, ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, κατά την ακολουθία της Δ΄ Στάσης...

Διευκρινίσεις I.M. Εδέσσης για την χθεσινή για την Εγκύκλιο

Μετὰ ἀπὸ ὁρισμένα ἑρωτήματα ποὺ προέκυψαν μὲ ἀφορμὴ τὴν πρόσφατη ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (133/27.3.2020) γιὰ τὸ θέμα τῆς πανδημίας σὲ σχέση μὲ τὰ...
video

«Με την υπευθυνότητά μας να δώσουμε χώρο στην Χάρη της Παναγίας, για να μας σώσει»

Σε κλίμα δέους και ιεράς συγκινήσεως, ενώπιον της Εικόνος της φιλεύσπλαχνης Παναγίας Μητέρας όλων των ανθρώπων, τελέσθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου...

Η Δ΄ Στάση των Χαιρετισμών στο Παρίσι

Την Δ΄ Στάση των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο ετέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ στον Μητροπολιτικό Ι. Ναό Αγίου Στεφάνου Παρισίων, των...
video

Αρχιεπίσκοπος: «Να προστατεύσουμε την ιερότητα της ζωής μας και των συνανθρώπων μας»

Τηλεοπτικό μήνυμα προς τους πιστούς απηύθυνε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. «Όλοι μαζί πρέπει να προστατεύσουμε την ιερότητα της ζωής μας και των συνανθρώπων μας»,...

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ Poimin.gr

Καλούνται όλοι οι αναγνώστες του Poimin.gr να συμμετάσχουν στο poll, αλλά και να διαδώσουν τη διενέργεια της δημοσκόπησης κοινοποιώντας τη στα κοινωνικά δίκτυα ή...

Ν. Ιωνίας Γαβριήλ: «Η Παναγία να γίνει το φως που θα διώξει το σκότος της απελπισίας»

Η Ακολουθία της Δ΄ Στάσης των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο τελέσθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 στον κεκλεισμένων των θυρών Ιερό Ναό Αγ....

Αιχμηρή δήλωση Μητροπολίτου Μεσσηνίας

Μέ ἀφορμή δημοσίευμα τῆς ἰστοσελίδας ethnos.gr  τῆς 26ης Μαρτίου 2020, μέ τίτλο : “Βρώμικα παιχνίδια σέ βάρος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου γιά τό κλείσιμο τῶν...

Αναίρεσις εσφαλμένων πληροφοριών

 ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ Θεωρῶ καθῆκον καί ὑποχρέωσίν μου νά ἀναιρέσω τίς κάτωθι ἐσφαλμένες πληροφορίες, πού θίγουν τήν ἠθική ὑπόστασι καί τήν ἀξιοπιστία μου...