ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΝΘ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΚΥΝΗΣΕΩΣ (22-3-2020)

«Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥΣ ΕΣΙΩΠΑ…»[1]

«Τί να σού προσφέρωμε Χριστέ, που μας έχεις δωρίσει για να προσκυ­νήσωμε τον τίμιο Σταυρό, επάνω στον οποίο χύθηκε το πανάγιο αίμα σου, και επάνω στον οποιο με καρφιά η σάρκα σου καρφώθηκε; Αυτόν τον Σταυ­ρό τώρα τον ασπαζόμεθα και σε ευχαριστούμε».

Ο Σταυρός μας! Μια αλήθεια, μια λέξη, μια πραγματικότητα, μια ζωή, μια θυσία, ένας θάνατος, μια ανάσταση.

Ο Σταυρός μας! Μέσα στη σύγχρονη πραγματικότητα, με ένα κόσμο που πάσχει από φόβο, αρρώστια και θάνατο.

Ο Σταυρός μας! Ένας πόνος, μια αναστάτωση, μια ισοπέδωση και μια καθ’ ολοκληρία αδυναμία του μοναδικού λογικού δημιουργήματος τοῦ Θε­ού, τον άν­θρωπο να στέκεται συγκλονισμένος καὶ ανήμπορος να αντιδράση μπροστά στα σύγχρονα και καθημερινά άρρωστα γεγονότα της ιστορίας μας.

Ο Σταυρός μας! Εγώ, ο αδελφός μου, ο πατέρας μου, ο φίλος μου, ο εχ­θρός μου, ο γνωστός μου, ο ξένος μου, ο συνταξιδιώτης μου, ο ασθενής μου, ο συγκά­τοι­κός μου, ο μετανάστης μου, ο κόσμος μου. Μέσα στο σήμε­ρα που ζούμε, όλα ανακατεύθηκαν, όλα συγκρούσθηκαν, όλα προβληματί­σθη­καν, όλα πόνεσαν, ό­λα έφθασαν σε μια συνάντηση πρωτοφανή, περίερ­γη και μοναδική.

Ο Σταυρός μας! Οι δρόμοι μας, τα ταξείδια μας, οι επισκέψεις μας, τα σπίτια μας, οι δουλειές μας, οι γνώσεις μας, οι επικοινωνίες μας, οι εξυπνάδες και οι χαρές μας, τα λάθη και τα ψέμματά μας. Όλα συναντήθηκαν μονο­μιάς, αυτή την στιγμή που μιλάμε, με ένα περίεργο τρόπο, και ξαφνικά απομονώθηκαν και κούρνιασαν μέσα στη σιωπή τους.

Ο Σταυρός μας. Οι τόποι της προσευχής μας, οι εκκλησίες μας, οι προσευχές μας, οι λειτουργίες μας, τα μυστήριά μας, οι ακολουθίες μας, τα θυ­μιάματα και τα κεριά μας, οι κληρικοί μας. Όλα τόσο όμορφα για αυτούς που πι­στεύουν στον Χριστό, αλλά και τόσο αδικημένα από την απιστία, και τόσο συκο­φαντημένα είτε από την άγνοια είτε απὸ την κακία και την ι­διοτέλεια.

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ! Ένα «αγαπάτε αλλήλους» καὶ ένα «αγαπάτε τους εχ­θρούς σας» είπε Εκείνος, και πολεμήθηκε και κατακρίθηκε όσο κανείς άλλος στην ιστορία των ανθρώπων. Άραγε γιατί; Μήπως πείραξε κάποιον; Μήπως αφ­αί­ρε­σε την ζωή κάποιου; Μήπως καταδυνάστευσε λαούς; Μήπως κατεξου­σία­σε αδίστακτα και κατεδίκασε ανθρώπους; Μήπως κατέστρεψε την φύση και τον κόσμο; Μήπως προσέφερε δεινά καὶ καταστροφές, πολέμους και πεί­νες στους ανθρώπους; Μήπως ξεγέλασε κάποιον και του μετέφερε την ψεύτι­κη πραγματι­κό­τητα σὰν ἀληθινή; Ο Δημιουργός σταυρώθηκε, ο Κτίστης ταπεινώθηκε. Ο Αναμάρτητος πολεμήθηκε, κατακρίθηκε και στεφανώθηκε με τα αγκάθια της πλησμονής, της αχαριστίας και της ατιμίας. Ο Ιατρός των ψυχών και των σωμά­των μας, πλημμυρίσθηκε από τα τίμια και πάν­αγνα αίματά του, για να μας κα­θα­ρίση και να μας ξεπλύνη, και για να μας αναστήση με την Ανάστασή του, για να μας σώση από την αμαρτία και τον θάνατο και να μας καταστήση πολίτες της βασιλείας του.

Πληγωμένοι όλοι μας από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και αναγ­κα­­σμένοι από την σύγχρονη πραγματικότητα να συμμαζευθούμε, να προσέ­­ξω­με, να απομονωθούμε, να βρεθούμε πιο κοντά από ποτέ άλλοτε, και πιο μακρυά όσο πο­τέ άλλοτε, από τους ιδικούς μας ανθρώπους και τους άλλους, αναρωτιώμαστε με πολλα ερωτηματικά:

ΓΙΑΤΙ; ΠΩΣ; ΕΑΝ; ΑΦΟΥ; ΟΜΩΣ; ΠόΤΕ; ΦΤΑΙΩ; ΦΤΑΙΝΕ; ΑΡΑΓΕ;

Και πάλι ο Σταυρός μας! Ο σύγχρονος με την επίγεια ζωή και τον επί­γειο θάνατό μας θανατηφόρος ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ. Μεγάλος Σταυρός, δυνατός Σταυ­ρός, άγνωστος Σταυρός, ξαφνικός Σταυρός, Σταυρός ίδιος για όλους και όλες. Εδώ είμαστε.. Εδώ συναντιώμαστε.. Εδώ αγαπάμε.. Εδώ αμαρτάνομε.. Εδώ ζούμε.. Εδώ πεθαίνομε.. Και αυτό την τελευταία περίοδο στον κόσμο μας. Πριν από δύο-τρείς μήνες, πριν από κάποιες μέρες, προχθές, εχθὲς, σή­μερα, τώρα, αυτή την ώρα και αυτή την στιγμή.

Πολλά, πάμπολλα, σχεδόν «άπειρα» τα λεγόμενα, τα γραφόμενα, τα επι­στη­μονικά, τα σοφά, τα επίσημα καὶ τα ανεπίσημα, τα χρήσιμα και τα άχρηστα, τα ωφέλιμα και επικίνδυνα, τα εγωϊστικά και τα αμφίβολα. Πολλά, πάρα πολλά. Και όλα αυτὰ μπροστά στον αδύναμο άνθρωπο, που εν ώ κατ­έκτησε το διά­στημα, έφτιαξε πολιτισμούς, γράμματα και τέχνες, βιομηχα­νίες, αεροπλά­να και πυρ­αύλους, βρῆκε φάρμακα για επιδημίες και θανατικά, εισήλθε στον μα­κρόκοσμο καὶ στον μικρόκοσμο, ωδηγήθηκε στην κβαντο­μη­χανική και την να­νο­τεχνολογία, έφθασε στους αυτοποιημένους τεχνη­τούς οργανισμούς με τα σύγ­χρονα τεχνολογικά μέσα, και ακουμπά σήμερα την τεχνητή νοημοσύνη.

Και όμως, παρ’ όλα αυτά ο άνθρωπος ΦΟΒΑΤΑΙ.

ΦΟΒΑΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ.

ΦΟΒΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ.

ΦΟΒΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ.

ΦΟΒΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ.

Πώς όμως θα φύγη ο φόβος; ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙ­ΡΗ ΑΓ­ΚΑΛΙΑ, ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ. Εκεί που δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας, αλλά και ξένοι μεταξύ μας. Ε­κεί που όλοι μας ενωμένοι μέσα στην αγία μας Ορθόδοξη Χρι­στια­νικὴ Εκκλησία μπορούμε να αντιμετωπίσωμε αυτό που είπε ο απόστο­λος Παύλος «πόλεμοι απ΄ έξω, ανησυχίες και φόβοι από μέσα». Η υγίεια μας, το πολυτιμώτατο αυτό αγαθό εί­ναι δώρο του Θεού και πρέπει όλοι μαζύ να αγωνισθούμε και να μην φανούμε αχάριστοι προς τον Θεό. Πρέπει να την προστατεύσωμε.

Εδώ, στην Ελλάδα μας, όλοι μαζὺ να προσπαθήσωμε για την υγίεια των συνανθρώπων μας, για την υγίεια της οικογενείας μας, με υπακοή στίς αρμόδιες σχετικες υπηρεσίες του κράτους μας και στους επιστήμονες ιατρούς, όλοι με προσευ­χή, με προσοχή, με σε­βα­σμό στους αχθοφόρους της αγάπης, στους ια­τρούς, στους νοσηλευτές, στους επιστήμονες, στους εργαζομένους για όλα αυτὰ που αγαπάμε,  για την υγίεια, για την τροφή, για την μεταφο­ρά, για την εί­δη­ση, για την εύρεση του φαρμάκου. Ας γίνωμε όλοι μια προσευχή, μια σκέ­ψη, μια κί­νη­ση, μια σοφία, μια υπομονή, μια καρτερία, μια άποψη, μια φιλία, μια ενότητα, μια αγάπη.

Γιατί όχι και μια ΣΙΩΠΗ !

Εκεῖνος ΣΙΩΠΟΥΣΕ όταν τον κατεδίκαζαν, όταν τον εχαστούκιζαν, όταν τον εβασάνιζαν, όταν τον εσταύρωναν, όταν τον λοιδοροῦσαν και όταν τον ε­χλεύα­ζαν. Και όλα αυτά ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ.

Εκεῖνος ωμίλησε μετά, όταν αναστήθηκε. Και ωμίλησε πολύ. Και ομι­λεί για πάντα προς όλους και διακηρύσσει : «Διδαχθήτε από το δικό μου πα­ρά­δειγ­μα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά»[2].

Ας ΣΙΩΠΗΣΩΜΕ λοιπόν ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ, και ας αφήσωμε τον Θεό μας να μας ομιλήση.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 Ο ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πανδήμως η Άνδρος τίμησε την Προστάτιδά της Παναγία Θεοσκέπαστη

Στον Θεομητορικό Nαό της Παναγίας Θεοσκεπάστου, στην Άνδρο, τελέσθηκε σήμερα το πρωί, εν πληθούση εκκλησία, Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και...

Ημερίδα Πρόληψης των Εξαρτήσεων στην Άρτα

Με πρωτοβουλία του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Άρτας» σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. πραγματοποιήθηκε Ημερίδα, το Σάββατο 1...

Δημοτικό Μνημόσυνο στο παλαιό Κοιμητήριο της Άρτας

Πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 1 Απριλίου 2023, στο παλαιό Κοιμητήριο της πόλεως Άρτης, το κατ’ έτος τελούμενο Δημοτικό Μνημόσυνο, για την ανάπαυση των...

H Παναγία χαίρει, όταν αγωνιζόμαστε για την σωτηρία μας

Λόγω του Ακαθίστου Ύμνου, το βράδυ της Παρασκευής 31 Μαρτίου προς Σάββατο 1 Απριλίου 2023, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού...

«Πόσοι ακολουθούν σήμερα τον Χριστό;»

Αποστολικά Μηνύματα Ε΄ Κυριακή των νηστειών 5/4/2020 «Πόσοι ακολουθούν σήμερα τον Χριστό;» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στην ευαγγελική...

Ο Ακάθιστος Ύμνος στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου

Με την παρουσία πλήθους πιστών, τελέσθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 31 Μαρτίου 2023 ο Ακάθιστος Ύμνος στους ιερούς ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου. Ο Πανιερώτατος...

Το μήνυμα της Κυριακής Ε΄ Νηστειών

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη «Ζητούν εξουσία οι μαθητές» Αγαπητοί μου αδελφοί, Σήμερα στο ευαγγελικό ανάγνωσμα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας καταγράφει κάτι πολύ σημαντικό....

Σερρών Θεολόγος: «Οι ιερές εικόνες μας μυσταγωγούν στο κάλλος της εν Χριστώ κτίσεως»

Με αισθήματα δοξολογίας προς τον άγιο Θεό, η Εκκλησία των Σερρών υποδέχθηκε την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, στις 7:00 το από­γευ­μα, στα προπύ­λαια του...

Η αμαρτία εμπόδιο της κοινωνίας με τον Θεό

Η αμαρτία εμπόδιο της κοινωνίας με τον Θεό Η Εκκλησία μας προβάλλει σήμερα ενώπιόν μας, αγαπητοί μου, ένα ιδιαίτερο πρόσωπο της εκκλησιαστικής ιστορίας, το οποίο...

Μεγαλοσχημία Μοναχής στην Ιερά Μονή Δαμάστας

Ιερά Αρχιερατική Αγρυπνία τέλεσε το ξημέρωμα του Σαββάτου του Ακαθίστου Ύμνου στην Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Δαμάστας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών.          ...

Η οσία Μαρία η Αιγυπτία και η συγκλονιστική της μετάνοια

Ὁ Θεὸς ὄχι μόνο δὲν ἀρνεῖται τοὺς ἀνθρώπους, ὅταν αὐτοὶ ἐπιστρέφουν ἐν μετανοίᾳ σὲ αὐτόν, ἀλλὰ τοὺς δέχεται μὲ μεγάλη χαρά. Τοὺς ἀγκαλιάζει μὲ...

Ὁμιλία, σὺν Θεῷ ἁγίῳ, εἰς τὴν Ε´ Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν

«Ὅς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος» Σήμερα, ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, εὑρισκόμαστε ἤδη, χάριτι Θεοῦ, στὴν Ε´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν. Καί,...

Α’ Σύναξη Κατηχητών, Κατηχητριών και Υπευθύνων Ιερέων Νεότητος της Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Στο Ιερό Μετόχι των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στο Παναιτώλιο πραγματοποιήθηκε η Α’ Σύναξη Κατηχητών, Κατηχητριών και Υπευθύνων Ιερέων Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας...

Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στό Ἡσυχαστήριο τῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου Ναυπάκτου

Τό Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου, 1η Ἀπριλίου 2023, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου...

Ακάθιστος Ύμνος στο Μοναστήρι του Μονομάχου

Μέσα σὲ κλίμα μοναστηριακῆς κατανύξεως καὶ μὲ ἔντονο  τὸ χρῶμα τοῦ <<ἐνδόξου μας βυζαντινισμοῦ>> ἐτελέσθη κατὰ τὴν διάρκεια  Ἀγρυπνίας ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου...