φωτογραφία αρχείου

Εν όψει της Μεγάλης Εβδομάδος και μετά τις τελευταίες αποφάσεις τόσο της Πολιτείας όσο και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος απευθύνει προς τον πιστό λαό της τοπικής Εκκλησίας το εξής μήνυμα:

«Στίς πρωτόγνωρες συνθῆκες πού ζοῦμε, καλούμαστε φέτος νά ἑορτάσουμε τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα. Γνωρίζω τήν λύπη σας διότι οἱ ναοί μας θά εἶναι κλειστοί γιά σᾶς. Εἶναι δοκιμασία μεγάλη νά μήν μπορεῖτε νά ἀνάψετε τό κερί σας, νά μήν συμετάσχετε μέ τήν παρουσία καί τήν προσευχή σας στίς κατανυκτικότατες ἱερές ἀκολουθίες, νά στερηθεῖτε τήν θεία κοινωνία. Εἶναι σταυρός μεγάλος τόν ὁποῖο ὁ Θεός ἐπέτρεψε καί οἱ ἄνθρωποι ἐπέβαλαν νά τεθεῖ ἐπάνω στούς ὤμους μας. Καί λέγω καί στούς δικούς μας ὤμους. Διότι καί γιά μᾶς, τόν Ἐπίσκοπο καί τούς ἱερεῖς σας θά εἶναι ἕνα Πάσχα μεγάλης δοκιμασίας νά στερούμαστε τά πρόσωπά σας. Νά μήν μποροῦμε νά σᾶς ἀτενίσουμε κατά τίς ἱερές ἀκολουθίες καί νά πάρουμε δύναμη ὅτι δέν εἴμαστε μόνοι μας, ἀλλά ὅλοι μαζί συνοδοιποροῦμε μέ τόν Χριστό μας, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα  ὡσάν τούς μαθητές Του καί τούς λιγοστούς ἐκείνους ἄνδρες καί γυναῖκες πού Τόν ἀκολούθησαν στήν πορεία πρός τά Πάθη καί τήν Ἀνάσταση.

Ἐντούτοις, οἱ ναοί μας πρέπει νά λειτουργήσουν, ὅπως μᾶς ἐπιτρέπεται. Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα θά ἐκτυλιχθεῖ πρό τῶν ὀφθαλμῶν μας, τόσο τῶν αἰσθητῶν ὅσο καί τῶν νοητῶν. Καί παρακαλῶ ὡς ὁ ταπεινός ἐπίσκοπος καί πνευματικός σας πατέρας, ὅσο μπορεῖτε, μαζί μέ τίς οἰκογένειές σας, νά ζήσουμε, ἔστω καί ἐκ τοῦ μακρόθεν, τά γεγονότα τῆς πίστεώς μας, τά ὁποῖα μᾶς ὁδήγησαν στήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς λυτρώσεως ἀπό τό κακό καί τόν θάνατο. Σᾶς προτρέπω λοιπόν:

1.       Νά νηστεύσουμε σωματικῶς ὅπως κάθε χρόνο καί ἄς μήν μποροῦμε νά ἐκκλησιαστοῦμε καί νά κοινωνήσουμε. Ἡ ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα εἶναι περίοδος αὐστηροτάτης νηστείας. Ἅς κάνουμε ὅ, τι οἱ δυνάμεις καί ἡ ὑγεία μας μᾶς ἐπιτρέπουν. Καί τά παιδιά σας ἀκόμη, ἔστω καί λίγο, νηστέψτε τα. Δέ νοεῖται Πάσχα ἄνευ προετοιμασίας. Ἱδιαιτέρως τίς τρεῖς τελευταῖες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή καί Μέγα Σάββατο, παρακαλῶ ἡ νηστεία μας νά τηρηθεῖ ἀπό ὅλους.

2.       Νά νηστεύσουμε καί πνευματικῶς. Ἀπεξαρτηθεῖτε αὐτές τίς ἡμέρες ἀπό τήν παρακολούθηση θεαμάτων πού διασκεδάζουν, ἀλλά δέν ὠφελοῦν πνευματικά. Γνωρίζω καί καταλαβαίνω ὅτι δέν περνᾶ εὔκολα ἡ ὥρα ὅταν εἴμαστε κλεισμένοι στό σπίτι. Ἀκοῦστε τό ἐκκλησιαστικό μας ραδιόφωνο στούς 91,1 τῶν ραδιοκυμάτων καί στό Διαδίκτυο, τό ὁποῖο ἔχει εἰδικό πρόγραμμα γι’ αὐτές τίς ἡμέρες. Διαβᾶστε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Προσπαθῆστε νά προσευχηθεῖτε περισσότερο καί μέ τίς προσευχές τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή τίς ἱερές ἀκολουθίες, ὅπως αὐτές μεταδίδονται τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά καί διαδικτυακά, ἀλλά καί προσωπικά ὁ καθένας. Συμφιλιωθεῖτε μέ τούς ἀνθρώπους πού σᾶς δυσκολεύουν. Βοηθῆστε ὅσους ἔχουν ἀνάγκη καί τό γνωρίζετε. Ἄς εἶναι ἡ περίοδος αὐτή περίοδος σιωπῆς καί ἐγκρατείας.

3.       Λάβαμε πρόνοια ὥστε ἡ τοπική τηλεόραση νά ἀναμεταδίδει τίς ἱερές ἀκολουθίες, κάθε ἀπόγευμα καί ὥρα 6.30, στίς ὁποῖες θά εἴμαστε παρόντες καί μέ πολλή προσευχή θά μνημονεύουμε ὅλους. Στίς ὧρες αὐτές παρακαλῶ πολύ νά μήν κάνετε κάτι ἄλλο. Νά εἶστε  στό σπίτι σας σάν νά βρισκόσασταν στόν ναό. Νά ἔχετε τό βιβλίο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος μαζί σας, νά τό ἔχετε ἀνοιχτό καί νά παρακολουθεῖτε τά ψαλλόμενα, ὄρθιοι ἤ καθιστοί, εὐπρεπῶς ἐνδεδυμένοι, μέ σιωπή καί προσευχή. Ἄν οἱ δυνάμεις σας τό ἐπιτρέπουν, γονατῖστε, ἰδίως κατά τήν Μεγάλη Πέμπτη καί τήν Μεγάλη Παρασκευή τό ἀπόγευμα,  ὁπότε καί θά βλέπετε τίς ἀκολουθίες τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου καί τοῦ Ἐπιταφίου. Τό ἴδιο καί τό πρωί τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων καί τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ὁπότε καί θά μεταδοθοῦν ἀπό τόν Ἅγιό μας οἱ ἱερές ἀκολουθίες, στό τέλος τῶν  ὁποίων θά λιτανευθεῖ τό σκήνωμα τοῦ Ἁγίου μας ἐντός τοῦ ἱεροῦ προσκυνήματος, μαζί μέ τόν ἐπιτάφιο τό πρωί τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.

4.       Τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως καί ὥρα 11 θά τελέσουμε τήν παννυχίδα στόν Ἅγιό μας, ὁ ὁποῖος θά βρίσκεται στήν θύρα, ὅπως ἡ παράδοσή μας προβλέπει. Θά ἀναφωνήσουμε τό «Χριστός Ἀνέστη» στίς 12 τα μεσάνυχτα καί θά χτυπήσουν οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν μας. Κι ἐσεῖς ψάλτε τό «Χριστός Ἀνέστη». Βγεῖτε στά παράθυρά σας καί στά μπαλκόνια σας. Ἀνάψτε καί σηκῶστε ψηλά ἕνα κερί ἤ μία λαμπάδα. Νά δείξουμε ὅτι ἡ χαρά μας γιά τήν νίκη κατά τοῦ θανάτου παραμένει στίς καρδιές μας ἀναλλοίωτη! Μετά παρακολουθῆστε τήν ἀναστάσιμη  θεία λειτουργία καί καταλῦστε ὅπως συνηθίζουμε.

5.       Ἀνάψτε καντήλι στό σπίτι σας. Βάλτε λιβάνι σέ ἕνα θυμιατήρι καί θυμιατῖστε αὐτές τίς ἡμέρες. Ἅς εἶναι ἡ προσευχή μας ὡς θυμίαμα ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μας νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τήν νόσο καί τόν φόβο καί νά δώσει ὑγεία σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους.

Ἡ σκέψη μου καί πάλι βρίσκεται αὐτές τίς ἡμέρες σέ ὅσους διακονοῦν τόν πλησίον. Τούς ἰατρούς καί νοσηλευτές, οἱ ὁποῖοι καί στόν τόπο μας διακονοῦν στό Νοσοκομεῖο, στά κέντρα ὑγείας, ἀλλά καί σέ κάθε ἰατρεῖο, τό ὑπόλοιπο προσωπικό καί ὅσους μᾶς ἐξυπηρετοῦν στά διάφορα καταστήματα πού παραμένουν ἀνοιχτά. Ἄς ἀνταποδίδει ὁ Θεός κατά τόν κόπο καί τήν ἀγάπη τους!

Ζοῦμε ὄντως πρωτόγνωρες στιγμές. Ἄς μήν λησμονοῦμε ὅμως τόν λόγο τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου: «βασιλεύει, ἀλλ’ οὐκ αἰωνίζει, Ἅδης τοῦ γένους τῶν βροτῶν». Πρόσκαιρα εἶναι ὅλα τά ἀνθρώπινα. Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀνάσταση. Μέ ὑπομονή καί προσοχή ἄς προσευχόμαστε καί Ἐκεῖνος δέν θά μᾶς λησμονήσει!»

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πως να περάσεις τη νύχτα σου…

Το βράδυ, με το τέλος όλων των έργων της ημέρας, ευχαρίστησε τον Θεό για όλες τις ευεργεσίες πού έλαβες κατά τη διάρκεια της ημέρας,...

Παρακλήσεις γιά τήν πανδημία στούς Ναούς τῆς Μητροπόλεως Μαντινείας

Ἱερά Παράκλησις στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἐψάλη τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 22 Νοεμβρίου 2020, με ἐντολή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ σέ...

Νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Μητροπολίτη Κίτρους

Από την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος ανακοινώνεται ότι συνεχίζει να νοσηλεύεται για 4η ημέρα στο ΓΠΝΘ ΑΧΕΠΑ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  κ. Γεώργιος...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος εξέρχεται του Νοσοκομείου – Οι θερμές του ευχαριστίες!

Ο  Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος, ύστερα από δωδεκαήμερη νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», θα συνεχίσει την αναγκαία...

Ἑπτά ξηροί καρποί ἐποχῆς κορωνοϊοῦ

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ὁ κορωνοϊός μᾶς ταπείνωσε ὅλους μας, ἀποδιοργάνωσε τήν κοινωνία μας, μᾶς ἔβγαλε μέσα ἀπό τήν ἀνήσυχη «εὐδαιμονία»...

Μητροπολίτης Αμβρόσιος: Ζήτω η Ψευτο-Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ; ΝΑΙ! ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ; ΟΧΙ! - ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ; ΟΧΙ!  ΖΗΤΩ Η ΨΕΥΤΟ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ! Η Χώρα μας σταδιακά παραδίδεται στα χέρια των Απάτριδων! ...

Θείες Λειτουργίες κεκλεισμένων των θυρών στην Κόρινθο

Το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020, ημέρα της εορτής των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος τέλεσε την Θ. Λειτουργία, κεκλεισμένων...

Μαρτύριον, θαύματα και διδάγματα εκ της Αγίας Αικατερίνης

Η Εκκλησία μας κάθε μέρα εορτάζει κι έναν μεγάλο Άγιο και μια μεγάλη Αγία. Η δε Αγία Αικατερίνη είναι ένα από τα λαμπρότερα στολίδια...

Κυριακή Θ’ Λουκά στην Ι. Μονή Ρουκουνιώτη Σύμης

Τήν Κυριακή 22α Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα μέ τό ἀνακοινωθέν πρόγραμμά του καί μέ τά ἰσχύοντα ὑγειονομικά μέτρα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε...

Ἄχ! νὰ ἦταν οἱ νέες… γιαγιὲς μὲ τέτοιο φρόνημα! (Αληθινό περιστατικό)

-Γιαγιὰ ποῦ πᾶς ; -Στὴν Ἐκκλησία, παιδάκι μ’ , νὰ μεταλάβω. -Γιαγιά, ἀπαγορεύεται, θὰ σὲ γράψω καὶ θὰ πληρώσεις 150 Εὐρὼ πρόστιμο. -Παιδάκι μ’ καλό, ἐγώ, 88...

Ἡ ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὴ Σμύρνη

Ἑωρτάσθησαν, ἐν μέσῳ τῆς ὑπὸ ἔξαρσιν πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ ὑπὸ τὰ ληφθέντα περιοριστικὰ μέτρα πρὸς ἀναχαίτισιν τῆς ἐξαπλώσεώς της, τηρηθέντων τῶν ἀπαιτουμένων ὑγιειονομικῶν...

Εκδημία του μακαριστού Ιερέως Μηνά Δημητροπούλου

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, με βαθύτατη θλίψη, αναγγέλλει την εις Κύριον εκδημία του Ιερέως Μηνά Δημητροπούλου, ο οποίος εκοιμήθη την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, σε...

Ο Φιλάργυρος πατέρας – Κυριακή Θ’ Λουκά

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων, τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου;» (Λουκᾶ 12, 17) Τὴν φιλαργυρία καὶ τὴν πλεονεξία, ἀγαπητοὶ...

Ξεπέρασε τους 100.000 συνδρομητές το Ορθόδοξο διαδικτυακό κανάλι“Geron Nektarios”

Ο Καθηγούμενος και η αδελφότητα του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σάρωφ Τρικόρφου Φωκίδος, αναπέμπουν ευχαριστίες στον Δοτήρα κάθε ελέους και...

Πενθεί η Μητρόπολη Σερρών: Έφυγε από την ζωή ο π. Παύλος Κοσατζής

Η ενορία του Αγίου Γεωργίου, η Νιγρίτα αλλά και ολόκληρη η Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης πενθεί διότι έφυγε από την πρόσκαιρη ζωή ο...